CITES heeft een verzoek voor het toestaan van internationale handel in gekweekte totoaba-vissen in Mexico goedgekeurd. Omdat deze handel de illegale visserij op wilde totoaba kan doen oplaaien en vaquita’s vaak verstrikt raken en gedood worden in de gebruikte kieuwnetten, kan dit de fatale klap zijn voor de 8 overgebleven vaquita’s in de wereld.

Handel totoaba-vissen in Mexico goedgekeurd: fatale klap voor laatste vaquita’s?
Handel totoaba in Mexico goedgekeurd: fatale klap voor laatste vaquita’s? | Foto (vaquita verstrikt in kieuwnet): NOAA Fisheries West Coast/flickr

CITES – The Standing Committee of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – is het internationale verdrag tussen overheden dat erop zou moeten toezien dat de internationale handel in wilde planten en dieren geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van soorten. CITES is met nadruk geen beschermingsorganisatie; het verdrag reguleert de internationale handel in beschermde dier- en plantensoorten. Maar ondanks dat de vaquita – oftewel de Californische bruinvis – is opgenomen in het verdrag als bedreigde diersoort, heeft het comité onlangs toch een besluit genomen dat de 8 nog overgebleven vaquita’s definitief zou kunnen uitroeien.

Het besluit

CITES heeft besloten dat Earth Ocean Farms, een aquacultuurfaciliteit in Mexico, gekweekte totoaba-vissen mag verkopen. De leden die vóór stemden gingen hiermee in tegen de waarschuwingen van talloze biologen en milieuexperts. Zij stelden dat legale handel in gekweekte totoaba dekking kan bieden aan de illegale vangst van wilde soortgenoten, die grotendeels verantwoordelijk is voor het doden en op de rand van uitsterven brengen van de vaquita’s. De wilde totoaba staat te boek als kwetsbare soort.

Totoaba (Totoaba macdonaldi)
Totoaba (Totoaba macdonaldi) | Foto: NOAA Fisheries/publiek domein

Hypocriet

Dit is de eerste keer in bijna vijftig jaar dat het merendeel van de leden het voortzetten van de internationale handel in tatoaba-vissen steunde. De beslissing komt voor velen dan ook uit de lucht vallen, omdat CITES in 2019 nog heeft aangekondigd alles te willen doen om de vraag naar totoaba-vissen te doen afnemen. Volgens DJ Schubert, natuurbioloog bij het Animal Welfare Institute, laat CITES hiermee zien uiterst hypocriet te zijn:

“Hier zien we in alle volledigheid de hypocrisie van CITES. De ene dag gaan ze ermee akkoord om de vraag naar totoaba-vissen te doen afnemen om de vaquita te beschermen, en de andere dag staan ze de handel in totoaba toe. Het is schandalig dat het merendeel van het comité handel boven natuurbehoud verkiest, en het bestaan van een van de meest bedreigde walvisachtigen ter wereld in gevaar brengt.”

Rampzalig

Deze beslissing is rampzalig voor de bruinvissen, omdat ze vaak verstrikt raken en gedood worden in de illegale kieuwnetten die bij het vissen naar totoaba worden gebruikt. Ondanks het Mexicaanse verbod op kieuwnetten bleek tijdens controles dat de netten nog steeds volop gebruikt worden. Er wordt vanuit de Mexicaanse overheid al jarenlang onvoldoende toezicht gehouden op het gebruik van de netten.
.

.
Er leven nu wereldwijd nog maar ongeveer acht vaquita’s, en deze dieren bevinden zich allemaal in de Golf van Mexico. De populatie is in de afgelopen 25 jaar gestaag gedaald: in 1997 waren er nog 567 dieren wereldwijd, in 2012 nog 245 en in 2014 was dit al gezakt naar 97. Het verbod om te vissen in het gebied van de bruinvissen, en meerdere andere surveillance- en beschermingscampagnes in Mexico, zijn tot nu toe onsuccesvol gebleken.

Door de handel in gekweekte totoaba toe te staan, maakt CITES het erg ingewikkeld voor de autoriteiten in Mexico en andere landen om de illegale handel aan te pakken. Dankzij de beslissing wordt het makkelijker om illegaal gevangen, wilde totoaba-vissen te witwassen en als gekweekte vissen te verkopen. Ook zal het de vraag naar totoaba-vissen alleen maar doen toenemen, wat een extra stimulans is om op illegale wijze totoaba’s te vangen en zo de vaquita te laten uitsterven.
.

Kan de vaquita nog van uitsterving gered worden?

Zwemblaas

Naar het vlees van totoaba-vissen dat Mexico wil gaan exporteren, is er vrijwel nergens vraag. De gedroogde blazen van de vissen zijn echter wel erg gewild in China en andere Aziatische landen, waar ze dienen als statussymbool en geneesmiddel, hoewel de werking ervan nooit bewezen is. Echter zijn de blazen van gekweekte vissen erg klein en weinig lucratief volgens Zak Smith, directeur van internationale natuurbescherming bij de Natural Resources Defense Council. Hij stelt daarom vast dat Mexico met deze actie stuurt op het uitsterven van de Californische bruinvis:

“Mexico’s actieve desinteresse om de vaquita te redden was volledig te zien toen het met het belachelijke idee kwam dat legale handel in kleinere, gekweekte totoaba de illegale visserij en de handel in grotere, wilde totoaba zou inperken. Al het bewijs laat zien dat de grotere totoaba-blazen het meest gewild en lucratief zijn, en deze zijn alleen te vinden in het wild, waar het vissen naar totoaba vaquita’s dood. Mexico is al lange tijd aan het sturen op het uitsterven van de vaquita: met deze beslissing is het een stap dichterbij dat doel.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Savannah Breitenfellner