In het Utrechtse Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen, is op een pluimveebedrijf met 10.000 legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat zeer waarschijnlijk opnieuw om de gevaarlijke hoog pathogene variant. Alle 10.000 kippen zijn door de NVWA vergast.

Vogelgriep: 10.000 legkippen afgemaakt in Vinkeveen
Vogelgriep: 10.000 legkippen afgemaakt in Vinkeveen | Foto(illustratief): publiek domein

Er wordt onderzocht of er sprake is geweest van een risicovol contact tussen de getroffen legkippen in Vinkeveen en een ander besmet bedrijf, zoals eerder gebeurde in Barneveld en Otterlo. Daar kwam iemand langs die daarvoor een besmet bedrijf had bezocht. Ook zonder te weten of er besmetting had plaatsgevonden was de verdenking al voldoende om alle kippen preventief te doden.

In de zone van 3 kilometer rond het bedrijf in Vinkeveen bevinden zich geen andere pluimveehouderijen, in de 10-kilometerzone zijn 2 kippenbedrijven waarvoor het gebruikelijke vervoersverbod is ingesteld van dieren, eieren, mest, strooisel en andere dieren of dierproducten afkomstig van bedrijven waar vogels gehouden worden.
.

Vogelgriep in Zeewolde, landelijke ophokplicht pluimvee

.
In Nederland geldt een landelijke ophok- en afschermplicht. Er is ook een verbod ingesteld op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen met ‘risicovogels’, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Risicovogels zijn gehouden hoenderachtigen (zoals kippen en kalkoenen), watervogels en loopvogels. Alleen voor fazanten en loopvogels geldt de afschermplicht; alle andere commercieel gehouden vogels moeten binnen blijven (ophokplicht). Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt een aangescherpte meldplicht wanneer er meer dieren ‘uitvallen’ dan gebruikelijk. In de ‘gevarenzones’ mag niet gejaagd worden.

Hieronder een overzicht van de vogelgriepbesmettingen en ‘ruimingen’ in de tweede helft van 2021:

 • Op 24 augustus constateerde de NVWA hoog pathogene vogelgriep bij eenden en zwanen op een houderij van siervogels in Heeten. Alle 1400 dieren van 39 verschillende soorten worden gedood.
 • Op 26 oktober blijkt een pluimveebedrijf in Zeewolde besmet te zijn met een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5-variant). 36.000 dieren worden gedood en de landelijke ophok- en afschermplicht wordt ingesteld voor alle commercieel gehouden vogels.
 • Op 28 oktober wordt een pluimveebedrijf in Barneveld preventief geruimd omdat na onderzoek is gebleken dat een bezoeker in de stal in Zeewolde is geweest. Volgens het ministerie is het niet volledig uit te sluiten dat de bezoeker het vogelgriepvirus heeft overgebracht. Het bedrijf met 9500 kippen wordt gezien als risicovol; de dieren worden uit voorzorg afgemaakt.
 • Op 30 oktober wordt vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met 107.000 vleeskuikens in Grootschermer en alle dieren worden afgemaakt.
 • Op 1 november worden 4100 kuikens van een vleeskippenstal in Otterlo preventief gedood nadat er ‘risicovol contact’ was geweest met het bedrijf in Grootschermer.
 • Op 1 november blijkt een leghennenbedrijf in Assendelft besmet met een waarschijnlijk hoog pathogene variant van de vogelgriep; 140 leghennen en 50 loopeenden worden afgemaakt.
 • Op woensdag 3 november wordt bij een particuliere eigenaar in het Friese Parrega vogelgriep vastgesteld. 200 vogels worden afgemaakt. Ook op 3 november wordt bij een bedrijf met vleeseenden in (wederom) Zeewolde vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep en 10.000 dieren worden ‘geruimd’.
 • Op maandag 8 november worden 48.000 legkippen in het Groningse Lutjegast afgemaakt vanwege vogelgriep. Waarschijnlijk gaat het ook hier om de hoog pathogene variant.
 • Op 14 november worden in het Friese Tzum 122.500 vleeskuikens vergast, want er is waarschijnlijk een besmetting met de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus.
 • Op 21 november is het raak in Vinkeveen, vermoedelijk ook nu weer de hoog pathogene variant van het virus. Zo’n 10.000 legkippen worden vergast.
  .

Bron:

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl BVR