Een duizelingwekkend aantal vleeskuikens is afgemaakt in het Friese Tzum, waar de vogelgriep is vastgesteld. Niet minder dan 122.500 dieren werden preventief gedood, want ook in Tzum is waarschijnlijk sprake van de gevaarlijk hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus (H5).

Vogelgriep: 122.500 vleeskuikens afgemaakt in Tzum
Vogelgriep: 122.500 vleeskuikens afgemaakt in Tzum | Foto: publiek domein

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf in Tzum bevindt zich nog een pluimveebedrijf, waar onderzocht wordt of er ook vogelgriep heerst. In een gebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf bevinden zich nog eens 14 andere pluimveebedrijven. Daarvoor geldt een vervoersverbod van vogels, broed- en consumptie-eieren, mest, gebruikt strooisel en andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden. Tevens is er in het gebied een jachtverbod ingesteld.

Broedplaats

Het vergassen van de kuikens vindt plaats door de NVWA. Hoe de besmetting heeft plaatsgevonden is nog niet duidelijk, maar inmiddels is duidelijk dat de intensieve pluimveehouderij een broedplaats is voor het vogelgriepvirus, met alle kansen om te muteren tot gevaarlijke varianten voor zowel dieren als mensen. Omdat sinds 26 oktober een ophokplicht geldt voor alle commercieel gehouden pluimvee, is de kans dat het virus zich verspreid via menselijke activiteiten de meest voor de hand liggende conclusie. Door pure slordigheid werden er om die reden al dieren afgemaakt in Barneveld en Otterlo, terwijl niet bekend was of er sprake was van besmetting.
.

Besmettingskans vogelgriep klein, toch 9500 leghennen gedood

Niet alleen Tzum

Hieronder een overzicht van de ‘ruimingen’ tot nu toe, sinds de vogelgriep in augustus weer toesloeg. Inmiddels zijn al ruim 300.000 vogels afgemaakt.

 • Op 24 augustus constateerde de NVWA hoog pathogene vogelgriep bij eenden en zwanen op een houderij van siervogels in Heeten. Alle 1400 dieren van 39 verschillende soorten worden gedood.
 • Op 26 oktober blijkt een pluimveebedrijf in Zeewolde besmet te zijn met een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5-variant). 36.000 dieren worden gedood.
 • Op 28 oktober wordt een pluimveebedrijf in Barneveld preventief geruimd omdat na onderzoek is gebleken dat een bezoeker in de stal in Zeewolde is geweest. Volgens het ministerie is het niet volledig uit te sluiten dat de bezoeker het vogelgriepvirus heeft overgebracht. Het bedrijf met 9500 kippen wordt gezien als risicovol; de dieren worden uit voorzorg gedood.
 • Op 30 oktober wordt vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met 107.000 vleeskuikens in Grootschermer en alle dieren worden afgemaakt.
 • Op 1 november worden 4100 kuikens van een vleeskippenstal in Otterlo preventief gedood nadat er ‘risicovol contact’ was geweest met het bedrijf in Grootschermer.
 • Op 1 november blijkt een leghennenbedrijf in Assendelft besmet met een waarschijnlijk hoog pathogene variant van de vogelgriep; 140 leghennen en 50 loopeenden worden afgemaakt.
 • Op woensdag 3 november wordt bij een particuliere eigenaar in het Friese Parrega vogelgriep vastgesteld. 200 vogels worden afgemaakt. Ook op 3 november wordt bij een bedrijf met vleeseenden in (wederom) Zeewolde vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep en 10.000 dieren worden geruimd.
 • Op maandag 8 november worden 48.000 legkippen in het Groningse Lutjegast afgemaakt vanwege vogelgriep. Waarschijnlijk gaat het ook hier om de hoog pathogene variant.
 • Op 14 november worden in het Friese Tzum 122.500 vleeskuikens vergast, want er is waarschijnlijk een besmetting met de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus.
  .

Bron:

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl BVR