Onlangs is de Afrikaanse varkenspest uitgebroken op een Chinees eiland. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de getroffen dieren afgemaakt. China kampt al jarenlang met deze ziektegolf die aan miljoenen varkens het leven heeft gekost.

varkens
Varkens gedood na uitbraak Afrikaanse varkenspest in China | Foto: Compassion in World Farming Flickr via Compfight cc

De uitbraak van de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest (AVP) begon op een varkensbedrijf met 1.063 dieren in de eilandprovincie Hainan, aldus de in Parijs gevestigde Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Volgens het OIE-rapport zijn er verscherpte maatregelen getroffen zoals quarantaine en ruiming. De uitbraak vond plaats op 23 oktober. Op basis van informatie afkomstig van de Chinese overheid concludeert de OIE dat de bron van de infectie onbekend is.

Levend begraven

Sinds 2018 zijn er meer dan 100 miljoen varkens gedood in China door uitbraken van Afrikaanse varkenspest. Boeren raakten in een extreem hoog tempo hun dieren kwijt. De wrede handelswijze waarop sommige varkenseigenaren dit deden, wordt omschreven als horrorachtige praktijken. De varkens werden levend begraven. Wereldwijd hebben dierenwelzijnsorganisaties zich verbouwereerd over de manier waarop de varkens in China worden behandeld.

Varkens zijn zeer intelligente en sociale dieren, het zijn dieren die veel gemeen hebben -zo niet meer- met honden op dit vlak. In China worden varkens voornamelijk beschouwd als vlees voor menselijke consumptie en  onder dieronterende omstandigheden gehouden. Daglicht zien ze niet en het korte leven slijten ze als sardientjes in een blik.

Varkens nog intelligenter dan we dachten

Zeer besmettelijke ziekte

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale ziekte die voorkomt bij zowel gedomesticeerde als wilde varkens. Het virus leidt meestal tot de dood, maar de dieren kunnen er ook van herstellen. Tot nu toe doden de autoriteiten wereldwijd hele varkenspopulaties als de ziekte wordt vastgesteld. Alle zieke én gezonde dieren worden geruimd. Naast Azië, zijn vooral in Polen en Roemenië veel uitbraken. In september 2020 is het eerste geval van de ziekte in Duitsland ontdekt en ondertussen is het ook in België geconstateerd. Verder is vastgesteld dat het virus oorspronkelijk uit Afrika komt. Besmetting kan plaatsvinden door direct contact tussen varkens of zwijnen, maar ook bijvoorbeeld via teken in (sub)tropische regio’s, besmette materialen of besmet voer. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat Afrikaanse varkenspest gevaarlijk is voor de mens.

Kwart van alle varkens wereldwijd krijgt varkenspest

Zoönosen

Jarenlange onderzoek toont aan dat de intensieve veeteelt een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid. Dierenziektes worden makkelijk verspreid waar veel dieren dicht op elkaar samenleven. Diverse experts hebben de verspreiding van de zogenaamde zoönosen – infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan- in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat stallen met grote hoeveelheden varkens, kippen en andere dieren de kans op zoötechnische verspreiding vergroten, aldus de experts tijdens een Webinar van het Europees Parlement over zoönosen.

In Nederland komen onder andere COVID-19, Q-koorts en vogelgriep voor als ziektes die van dier op mens kunnen overspringen. De experts benadrukken dat zo’n zeventig procent van alle infectieziekten zijn oorsprong vindt bij dieren. Professor Thijs Kuiken (Erasmus Universiteit, Medisch Centrum) wijst erop dat diverse uitbraken van zoönosen samen gingen met grote intensiveringen van de veehouderij. Daarnaast denken de experts dat een vermindering van het aantal dieren in de landbouw het risico op uitbraken van infectieziekten verkleint.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman