De Partij voor de Dieren heeft nieuw succes geboekt bij de bescherming van natuurgebieden op zee. Alle partijen van de Tweede Kamer steunden de motie van Esther Ouwehand die de obstakels daarvoor wegneemt uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De motie werd dinsdag met algemene stemmen aangenomen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid werkt nu de bescherming van zeereservaten nog tegen. Europese lidstaten die zeereservaten in hun wateren willen instellen, kunnen op dit moment wel haar eigen vissers uit die gebieden weren, maar vissers uit andere lidstaten niet. Dat werkt niet, vindt de Partij voor de Dieren. Met het aannemen van de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering zich in Europa sterk te maken voor een sluitende regeling die de lidstaten in staat stelt alle schadelijke activiteiten te verbannen uit een zeereservaat.

De Partij voor de Dieren dringt al sinds haar intrede in de Kamer aan op het beschermen van natuurgebieden op zee. Ook pleit zij voor een radicale hervorming van het Europees Visserijbeleid. Esther Ouwehand: “De zeeën en oceanen zijn er slecht aan toe. 88% van de Europese visbestanden is overbevist en het leven in zee holt zienderogen achteruit. Tijd voor actie. De zee is geen particulier viswater, maar van groot belang voor de toekomst van ons allen. Bescherming is dus broodnodig.

Andere moties, zoals de afbouw van visserijsubsidies en aanpak van de overcapaciteit van de vissersvloot zijn helaas verworpen. Eerder vroeg de Partij voor de Dieren ook om aandacht voor het welzijn van vissen in het beleid, bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek.

Bron: Partij voor de Dieren