Volgens een rapport van het CBS brengen economische activiteiten in ons land steeds minder schade toe aan het milieu. Sinds 2000 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald, ook de afvalproductie en de emissie van zware metalen is minder dan in voorgaande jaren.

Groener - economie
Foto: EmreAyar via Compfight cc

De ontwikkeling van de groene economie wordt bekeken door middel van 33 indicatoren. Tussen 2000 en 2012 ontwikkelden achttien indicatoren zich in een positieve richting. In die jaren zijn zeven indicatoren negatiever geworden. Zo scoort ons land in Europees opzicht slecht op de kwaliteit van het oppervlaktewater, neemt de weidevogelstand af en wordt ieder jaar meer grond bebouwd ten koste van natuur.

Natuurlijk zijn ook positieve ontwikkelingen gaande. Een lichtpuntje is dat de burger minder wordt blootgesteld aan fijnstof, investeringen in het milieu zijn gestegen en groeit de werkgelegenheid bij groene bedrijven. Conclusie van het rapport is dan ook dat ons land in Europa gemiddeld scoort als groene economie.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven