Inwoners van Oeganda, Rwanda, DR Congo en Burundi kunnen vanaf vandaag actief bijdragen aan het behoud van natuur. Via een uniek online platform stelt IUCN NL hen in staat om hiervoor samen te werken met overheden, bedrijven en experts.

Online platform

De nieuwe website Enanga.org (Transboundary Observatory) is een initiatief van IUCN NL en tien lokale maatschappelijke organisaties uit Burundi, DR Congo, Rwanda en Oeganda in het Grote Merengebied. In de afgelopen maanden trainden zij zeventig mensen, zogenoemde ‘observers’, in het gebruik van foto- en videoapparatuur om hun stem te laten horen. Tina Lain van IUCN NL:

“Een unieke manier om van onderaf oplossingen te identificeren voor de problemen waarmee deze regio kampt en bij te dragen aan inclusief beheer van natuurlijke hulpbronnen”.

Duurzame ontwikkeling
Het Grote Merengebied staat onder druk door overbevissing, stroperij, houtkap en de zoektocht naar olie. Deze ontwikkelingen bedreigen de natuur en daarmee de levens van miljoenen mensen in het gebied. Zij zijn afhankelijk van de diensten die de natuur levert, zoals schoon water en vis. Winnie Ngabiirwe, directeur van de Oegandese organisatie Global Rights Alert:

“Onze gezamenlijke doelstelling is om het Grote Merengebied duurzaam te ontwikkelen, op zo’n manier dat het bijdraagt aan de natuur en het welzijn van de mensen in de regio”.

Conflicten
De onrechtvaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen leidt tot veel spanningen in de regio.

“De aanslag van afgelopen dinsdag op Emmanuel de Mérode, directeur van Virunga National Park, is hiervan het trieste bewijs”, aldus Lain.

Virunga is het belangrijkste natuurreservaat in het Grote Merengebied.

“Het is cruciaal dat de conflicten en armoede in DR Congo worden teruggedrongen”.

Kennis uitwisselen
Op het online platform komen niet alleen maatschappelijke organisaties en lokale mensen aan het woord, ook experts, overheden en bedrijven delen er hun inzichten om samen tot oplossingen te komen. De kracht van het platform is volgens IUCN NL daarnaast dat het de landsgrenzen overschrijdt. Lain:

“We brengen mensen uit alle vier de landen met elkaar in contact.”

Ontzettend waardevol, vindt ook Josue Mukura van de vissersbond Copeile in DR Congo:

“Mensen in Oeganda hebben meer ervaring dan wij. Om die kennis te kunnen uitwisselen en van elkaar te leren – dat geeft ons kracht.”

Driejarig programma
Het Grote Merengebied in Centraal Afrika bestrijkt DR Congo, Oeganda, Rwanda en Burundi. De bekendste van de vijf meren, Lake Edward, maakt deel uit van Virunga National Park, het oudste beschermde natuurgebied van Afrika. IUCN NL startte in 2013 met een driejarig programma dat duurzame ontwikkeling in het gebied stimuleert, bijvoorbeeld via een betere organisatie van de visvangst en via projecten die de politieke positie van lokale gemeenschappen versterken. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Persbericht IUCN.nl