Hoewel de besmettingskans klein wordt geacht, zijn in Barneveld toch 9500 leghennen ‘geruimd’. Het biologische bedrijf is door iemand betreden die daarvoor het met vogelgriep besmette bedrijf in Zeewolde bezocht. Ook zonder zieke kippen is daarom besloten alle leghennen af te maken.

Besmettingskans klein, toch 9500 leghennen 'geruimd'
Besmettingskans klein, toch 9500 leghennen gedood | Foto (illustratief): publiek domein

De Rijksoverheid schrijft waarom de dieren meteen dood moesten:

“Het bedrijf wordt als risicovol gezien omdat bij de tracering van contacten naar voren is gekomen dat een bezoeker eerder deze week het bedrijf in Zeewolde heeft bezocht en daarna in een stal met kippen op het bedrijf in Barneveld is geweest. Hierop is het bedrijf verdacht verklaard.”

9500 leghennen

De ‘preventieve’ ruiming lijkt zonder enig voorbehoud genomen, want in de regio van Barneveld zijn traditiegetrouw veel pluimveebedrijven:

“Omdat niet volledig uit te sluiten is dat met dit bezoek het vogelgriepvirus is overgebracht naar het bedrijf in Barneveld, bijvoorbeeld via insleep van strooisel of uitwerpselen, en het in een zeer pluimveedicht gebied ligt, is besloten om de leghennen op het bedrijf te ruimen.”

Er wordt ook erkend dat er waarschijnlijk geen overdacht van het virus plaatsvond:

“Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot.”

In de zone van 10 kilometer rond  het ‘verdachte’ bedrijf in Barneveld bevinden zich niet minder dan 277 pluimveebedrijven. Een echte uitbraak zou extreem veel dieren ‘preventief’ het leven kosten, die vergast worden en een doodsstrijd tegemoet gaan. Mits ze allemaal daadwerkelijk sterven, want erna zijn soms tekenen van leven waargenomen bij dieren die vergast hadden moeten zijn, zo laten ooggetuigen aan AnimalsToday weten. Ook die dieren worden afgevoerd en behandeld als dood.
.

Vogelgriep in Zeewolde, landelijke ophokplicht pluimvee

.
Bij ‘uitval’ van dieren geldt voor houders van vogels een meldplicht bij de NVWA. Dode wilde vogels moeten worden gemeld bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Op de website van de NVWA staat meer informatie wat te doen bij het vinden van dode wilde vogels.

Verspild leven

De vogelgriep is een zwaard van Damocles dat ieder moment kan vallen. Er worden derhalve zeer preventieve maatregelen genomen. Het is dus vreemd dat er toch zomaar verspreiding kan plaatsvinden door mensen, die klaarblijkelijk onvoldoende hygiënemaatregelen in acht nemen of daartoe niet zijn gedwongen. Het type contact maakt daarbij niet uit; een dergelijke besmetting mag niet kunnen plaatsvinden. Legkippen hebben al geen prettig bestaan en als je preventief afgemaakt wordt was het ook nog verspild leven.

Het toont tevens aan dat mensen een rol spelen bij de verspreiding van vogelgriep.  Te lang kregen trekvogels alle schuld toegeschoven.

Bron:

©AnimalsToday.nl BVR