In het Overijsselse Heeten is bij eenden en zwanen van een houder van sierwatervogels vogelgriep (H5) vastgesteld. Volgens de Rijksoverheid gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus. Alle circa 665 vogels zijn uit voorzorg door de NVWA afgemaakt.

665 sierwatervogels afgemaakt na uitbraak vogelgriep in Heeten
665 sierwatervogels afgemaakt na uitbraak vogelgriep in Heeten | Foto (mandarijneend): publiek domein

Demissionair minister Schouten van LNV heeft een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Heeten. Binnen dat gebied liggen 36 andere pluimveebedrijven. Het vervoersverbod houdt in dat pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel niet getransporteerd mogen worden, evenals andere dieren en dierlijke producten van bedrijven waar vogels gehouden worden. Binnen een straal van 3 kilometer om het bedrijf in Heeten worden alle pluimveebedrijven getest op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus.

665 sierwatervogels afgemaakt na uitbraak vogelgriep in Heeten
Binnen de zone van 3 kilometer om het bedrijf in Heeten worden alle pluimveebedrijven gescreend op vogelgriep | Beeld: Rijksoverheid

De vogelgriep heeft dit voorjaar flink om zich heen gegrepen, zowel in de natuur als bij pluimveehouders. Op 6 juli werd de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee opgeheven, nadat er geen nieuwe besmettingen bij waren gekomen. Houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens hebben nog wel een aangescherpte meldplicht bij de NVWA, wanneer verhoogde ‘uitval’ van pluimvee wordt waargenomen, oftewel wanneer er meer stervende dieren zijn dan gebruikelijk.
.

Vogelgriep: de kippen zitten weer binnen

.
Minister Schouten raadpleegt de deskundigengroep Dierziekten voor een risicobeoordeling van de getroffen regio rond Heeten en de rest van Nederland. Dat advies wordt deze week verwacht, waarna besloten wordt of er aanvullende maatregelen komen.

665 sierwatervogels afgemaakt

Reacties van omliggende bedrijven waarvoor nu een vervoersverbod geldt betreffen vooral geklaag dat de bedrijfsvoering stil komt te liggen. Over de voortijdige dood van 665 levende wezens rept geen mens.

Bronnen:

Honderden dode vogels door vogelgriep in Groningen

Vogelgriep geconstateerd bij jonge vosjes in Groningen

©AnimalsToday.nl BVR