Veel vogelsoorten worden gedwongen naar het noorden te trekken. Honderden soorten vertrekken massaal richting zuid- en noordpool omdat de leefomgeving van deze soorten ernstig negatief beïnvloed wordt door klimaatveranderingen.

leefomgeving vogels
Papegaaiduiker | Yves Adams, Vilda natuurfotografen

BirdLife International onderzocht wereldwijd 570 vogelsoorten en uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de onderzochte soorten noodgedwongen op zoek is naar een andere leefomgeving. De vogels trekken massaal naar noord- en zuidpool.

Van laag- naar hoogland
Volgens Tris Allinson, een van de auteurs van het onderzoek, is de trek van de vogels een heel ernstig voorteken en doen mensen er goed aan deze ontwikkeling serieus te nemen:

“Mensen beschouwen klimaatverandering als er iets wat ooit gaat gebeuren, maar deze signalen van de vogels geven aan dat de ingrijpende veranderingen al plaatsvinden.”

Vogelsoorten die traditioneel in laagland verblijven, zoals bepaalde toekansoorten, worden inmiddels aangetroffen op een hoogte van 1500 meter. Populaties van papegaaiduikers en adéliepinguïns kelderden beide met 50% in slechts een paar generaties. Een derde van de Europese vogels wordt inmiddels beschouwd als bedreigde soort. Maar het rapport signaleert ook positieve ontwikkelingen zoals het herstel van veengebieden in Oost-Europa en nieuwe routes in het gebied rond de Rode Zee, waardoor stijgende vogels een veilige doorgang vinden tussen elektriciteitskabels en windturbines door.

BirdLife International
BirdLife International is een wereldwijd samenwerkingsverband van vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife. BirdLife International komt op voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden en daarmee voor het behoud van de biodiversiteit op aarde. 
BirdLife International is actief in meer dan 100 landen, beheert meer dan 1 miljoen hectare natuurgebied en heeft ruim 10 miljoen leden en aanhangers. Daarmee behoort BirdLife tot de grootste natuurbeschermingsorganisaties ter wereld.

Bron ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema