De regering van de Spaans deelstaat Valencia heeft circussen met wilde dieren verboden met 81 stemmen voor en 0 tegen. Het belangrijkste argument voor dit verbod is het niet zien van enig nut voor het gebruik van wilde dieren in circussen. Diverse Spaanse dierenwelzijnsorganisaties, zoals AnimaNaturalis, zijn betrokken geweest bij het hele proces en hebben politici begeleid met het opstellen van het tekst van het initiatief.

Valencia
Wilde dieren horen niet in het circus | Foto: Pixabay

Het optreden van wilde dieren heeft, zoals het staat in het goedgekeurde verbod, geen enkele educatieve of economische waarde. In het initiatief wordt het houden van wilde dieren door circussen als een respectloze kijk op de aard en het gedrag van dieren. Circussen hebben niet de middelen om wilde dieren naar hun behoeften te huisvesten en bieden geen mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag te kunnen uiten. Ook benadrukt het initiatief dat het welzijn en de veiligheid van de dieren niet gegarandeerd kan worden, net als de veiligheid van het publiek. Ook wordt het een gevaar voor de volksgezondheid genoemd.

Tweede
In Spanje was Catalonië de allereerste deelstaat die circussen met wilde dieren verbood. Valencia wordt nu de tweede deelstaat met zo’n verbod. Castilië en la Mancha werkt aan een vergelijkbaar initiatief. Tientallen gemeenten hebben in Spanje al circussen met wilde dieren verboden. De stad Valencia, de hoofdstad van de deelstaat Valencia, weerde circussen met wilde dieren voor het eerst tijdens de Kerst van 2015. De burgemeester, Joan Ribó, heeft recentelijk ook de vuurstier en andere evenementen met stieren verboden. Helaas vinden stierengevechten nog wel plaats.

Circussen ja, dierenleed nee!
Het is te hopen dat andere Spaanse deelstaten zullen volgen bij het zetten van deze stap. Recentelijk bereikte ons het nieuws dat zowel in Mexico als in Colombia het gebruik van wilde dieren in circussen wordt verboden. Nederland nam gelukkig dezelfde stap in september 2015. Steeds meer landen en staten komen tot het besef dat het moreel onaanvaardbaar is om wilde diersoorten te gebruiken voor het uitvoeren van kunstjes. Dieren horen in hun eigen habitat te leven en hun natuurlijk gedrag te vertonen. Circussen hebben wat betreft entertainment veel te bieden, en hebben geen dieren nodig om dit te bewerkstellingen. Circussen ja, dierenleed nee!

Bron ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer