Het Catalaanse parlement heeft afgelopen woensdag besloten om het gebruik van wilde dieren bij circusvoorstellingen te beëindigen, middels een aanpassing van de Catalaanse dierenbeschermingswet. De aanpassing verbiedt expliciet het gebruik van dieren in spektakels die hen leed kunnen berokkenen, waarin ze het doel van spot kunnen worden of waarin sprake is van een onnatuurlijke omgang. Barcelona verbood het gebruik van wilde diersoorten bij circusvoorstellingen al in 2003 middels een verordening. 100 andere gemeenten in Catalonië verboden eerder het inzetten van wilde diersoorten in circussen.

Catalonië verbiedt circussen met wilde dieren
Circusleeuwen | Foto credit: O.F.E. / Foter / CC BY-NC-SA

Overgangsperiode en evaluatie

De wijziging in de wet heeft als doel het gebruik te verbieden van dieren wiens gedrag in voorstellingen het meest afwijkend is van natuurlijk gedrag, iets dat specifiek op wilde diersoorten slaat. Het parlement heeft besloten dat er een overgangsperiode van twee jaar zal zijn voordat de wet van kracht gaat, zodat de circussector zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Tijdens deze periode zal een groep experts samen met vertegenwoordigers van de circussector en dierenwelzijnsorganisaties het gebruik van dieren in circussen evalueren. Gezamenlijk zullen ze bepalen of er een verbod moet komen voor andere diersoorten om het dierenwelzijn te waarborgen. Dit betekent dat ook gedomesticeerde dieren zoals honden en paarden mogelijk in de toekomst niet meer ingezet zullen worden bij circusvoorstellingen.

Dieronvriendelijke tradities

Belangrijke argumenten tijdens het debat waren, onder meer, de noodzaak om wilde dierensoorten in hun natuurlijke habitat te laten leven. Ook werd er opgemerkt dat de huidige samenleving iedere vorm van geweld of wreedheid tegen dieren uit zou moeten bannen. Er werd kritiek geuit op het feit dat het in Catalonië nog steeds mogelijk is om dieren te mishandelen onder het mom van traditie, zoals de correbous, een lokale vorm van stierenrennen. Catalonië verbood het stierenvechten vijf jaar geleden, maar lokale tradities met stieren zijn nog steeds toegestaan, omdat er in de Catalaanse wet een uitzondering geldt voor traditionele feesten met dieren.

Een voorbeeldfunctie?

Catalonië wordt met dit besluit de eerste deelstaat in Spanje die circusvoorstellingen met wilde dieren verbiedt. Woordvoerders van dierenwelzijnsorganisaties zeggen dat Catalonië een nieuwe stap zet in haar morele houding naar dieren. Catalonië is de meest progressieve deelstaat van Spanje en vaak de eerste die stappen durft te zetten richting verandering. Het is te hopen dat andere Spaanse deelstaten zullen volgen bij het zetten van deze stap. Recentelijk bereikte ons het nieuws dat zowel in Mexico als in Colombia het gebruik van wilde dieren in circussen wordt verboden. Nederland gaat gelukkig dezelfde stap nemen in september. Steeds meer landen en staten komen tot het besef dat het moreel onaanvaardbaar is om wilde diersoorten te gebruiken voor het uitvoeren van kunstjes. Dieren horen in hun eigen habitat te leven en hun natuurlijk gedrag te vertonen. Circussen hebben wat betreft entertainment veel te bieden, en hebben geen dieren nodig om dit te bewerkstellingen. Circussen ja, dierenleed nee!

Bronnen: ElPais.com, Lavanguardia.com & Igualdadanimal.org ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.