De vale gier broedt voor het eerst sinds veertig jaar weer in Marokko. Dit is te danken aan een speciaal broedprogramma, waarbij gieren gerehabiliteerd en vervolgens in het wild vrijgelaten worden. Vier jaar na de start blijkt het programma een groot succes.

vale gier
Vale gier (Gyps fulvus) | Foto: Thermos via Wikipedia

Deze roofvogel komt met name voor in Europa en vooral in Spanje, waar zich 17.500 broedparen bevinden. De vale gier is zandkleurig, met wat donkere veren en een lichte kop en is in tegenstelling tot andere soorten vrij sociaal. Deze gieren gaan gezamenlijk op zoek naar voedsel en broeden ook in groepen – officieel ‘ketels’ genoemd – op steile kliffen. Vale gieren hebben een lange nek, waardoor ze zich gemakkelijk te goed kunnen doen aan kadavers. Ze jagen zelf niet op prooi, waardoor ze geen scherpe klauwen hebben. Deze roofvogels zijn ingedeeld in ‘gieren van de Oude Wereld’, omdat zij hun voedsel vinden door middel van zicht. Zoals wij eerder al schreven wordt de vale gier echter ernstig bedreigd door vergiftiging en stropers.
.

Gieren Afrika vergiftigd door stropers, boeren en bijgeloof

.
Van de vijf soorten gieren die oorspronkelijk in Marokko broedden waren er tot voor kort nog maar twee over: de lammergier en de aasgier. Dankzij inspanningen van de organisatie GREPOM/Birdlife Maroc in samenwerking met het water- en bosbeheer kan de vale gier daar ook weer tot gerekend worden. Khadija Bourass, directeur van GREPOM/Birdlife Maroc:

“Het is een waar genoegen om de vale gier te zien paren en broeden voor de eerste keer in Jbel Moussa.”

Tot de jaren ’80 waren deze vogels nog in Marokko te vinden, maar de groepen zijn geleidelijk aan verdwenen. Nu zijn ze weer terug in een speciaal gebied beheerd door het Vulture Rehabilitation Centre. Hier krijgen geredde gieren gespecialiseerde hulp totdat zij hersteld zijn.

Vale gieren | Foto: publiek domein

In juni 2020 werden de eerste gieren in het reservaat losgelaten. Tijdens hun verblijf aldaar werden zij nauwlettend in de gaten gehouden op het gebied van aanpassingsvermogen, paarpogingen en nestvorming. Ook werden zij voorzien van voedsel. In januari 2021 konden zij vervolgens tijdens het broedseizoen uitgezet worden in het wild en dat wierp zijn vruchten af. Rachid El Khamlichi, hoofd van de Vulture Reintroduction Centre over de toekomst van de roofvogels:

“De volgende uitdaging is om te kijken in hoeverre deze gieren in het wild integreren, succesvol broeden en in staat zijn te overleven en voedsel te zoeken buiten het herintroductie gebied.”

Het plan is om het leefgebied van de vale gier uit te breiden door aanbod van voedsel in onbekend terrein. Dit om het programma ook op langere termijn succesvol te maken, net zolang tot de vale gier weer een vaste bewoner van Marokko is.

Bronnen:

Dalend aantal gieren is slecht voor volksgezondheid in Afrika

Zeldzame Europese gieren vergiftigd door medicijn voor vee

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap