In de afgelopen twintig jaar is de scheepvaart met maar liefst 300 procent toegenomen. Vooral walvissen hebben hieronder te lijden: er komen steeds meer aanvaringen tussen schepen en walvissen voor en de zeezoogdieren hebben last van door scheepvaart veroorzaakt onderwatergeluid.

Toegenomen scheepvaart bedreigt walvissen
Schip met toeristen in de nabijheid van walvissen | Foto: publiek domein

Dankzij de populaire documentaire Seaspiracy weten veel mensen inmiddels dat ook walvisachtigen in groten getale slachtoffer zijn van de visserij. Er wordt op ze gejaagd, ze worden vaak gevangen als bijvangst of ze stikken in vissersnetten. Veel walvissen zijn hierdoor inmiddels bedreigde diersoorten.

Vaker aanvaringen door toegenomen scheepvaart

Een van de grootste doodsoorzaken van walvissen blijft echter aanvaringen met commerciële schepen. Omdat walvissen door de toegenomen visserij steeds verder op zoek moeten gaan naar voedsel, is de kans op aanvaringen aanzienlijk groter geworden. Veel van de scheepvaartroutes overlappen het leefgebied van walvissen en vooral grotere soorten, zoals de blauwe vinvis, bultrug, noordkaper en de potvis, worden gewond of gedood tijdens aanvaringen met schepen. Doordat de schepen erg snel door de gebieden varen, hebben de walvissen vaak geen tijd meer om weg te zwemmen. De aanvaringen veroorzaken dan ernstige botbreuken, snijwonden en bloedverlies, waarna de dieren verhongeren of overlijden.
.

Steeds meer aanvaringen tussen walvissen en schepen

Geluidsoverlast

Ook het onderwatergeluid van schepen vormt een groot gevaar voor de dieren. Het lawaai dat van schepen afkomstig is, is vaak constant aanwezig en de dieren hebben een extreem gevoelig gehoor. De storende geluiden die afkomstig zijn van schepen, zoals motorgeluid en sonar, zijn vaak van dezelfde toonhoogte als de geluiden die de walvissen zelf maken, wat voor verwarring en stress zorgt bij de dieren. Veel dieren vertrekken dan ook uit hun leefgebied, stoppen met eten, lopen gehoorbeschadiging op of kunnen niet meer met elkaar communiceren, wat hun voortplanting, gedrag en contact met hun jongen verstoort. Communicatie is ook voor deze zoogdieren namelijk ontzettend belangrijk: walvissen zingen om contact te leggen met soortgenoten.
.

Geluidsvervuiling oceanen ernstig onderschat

.
Op Wereld Oceanen Dag (8 juni) heeft WWF twee rapporten uitgebracht die waarschuwen voor de ernstige bedreiging die de toenemende scheepvaart vormt voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Volgens oceanenexpert Natalie Houtman van WWF moet het geluid dat van schepen afkomstig is dan ook flink verminderen:

“Deze Wereld Oceanen Dag is een kans om ‘lawaai te maken’ over het verminderen van het geluid van de scheepvaart voor de gezondheid en het welzijn van al het zeeleven.”

Oplossingen

Gelukkig zijn er oplossingen om de negatieve gevolgen van de scheepvaart in te perken. Zo bevat een van de rapporten voorbeelden, zoals het weghouden van schepen uit de leefgebieden van walvissen, het instellen van snelheidsbeperkingen (onder de tien knopen) en het inzetten van geluidverminderende technologische toepassingen op schepen. Het invoeren van een snelheidsbeperking van tien knopen alleen is echter niet genoeg, want ook al veroorzaken langzaam varende schepen minder geluidsoverlast, uit een eerdere studie is gebleken dat schepen ook op deze snelheid veel walvissen doden door aanvaringen. Een combinatie van maatregelen zou dan ook het verschil moeten maken.
.

Ook langzaam varende schepen bedreigen de noordkaper

.
WWF hoopt met de rapporten in de volgende vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie van het Marine Environment Protection Committee (MEPC) concrete maatregelen af te kunnen dwingen om de walvissen te kunnen beschermen.

Bron:

  • WWF
  • Lees ook:
    .

Steeds meer lawaai onder water in Middellandse Zee

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner