Walvissen blijken steeds vaker in botsing te komen met zeeschepen. De dieren moeten door de opwarming van de aarde en de toegenomen visserij steeds verder op zoek naar voedsel waardoor de kans op aanvaringen enorm wordt vergroot.

Steeds meer aanvaringen tussen walvissen en schepen
Steeds meer aanvaringen tussen walvissen en schepen | Foto: publiek domein

In de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Amerikaanse oostkust gaat het om Noordkapers en aan de westkust om blauwe vinvissen. In 2018 werden er minstens tien aanvaringen met walvissen gemeld en dat is al een verdrievoudiging vergeleken met de voorgaande jaren. Als de dieren na een aanvaring komen te overlijden zinken ze vaak naar de zeebodem en spoelen ze dus niet aan. Volgens wetenschappers is dat precies de reden waarom het werkelijke aantallen dieren dat sterft na een botsing veel hoger ligt.

Bij grote walvissoorten is een aanvaring zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak, naast het verstrikt raken in visnetten, zo blijkt uit gegevens verzameld door wetenschappers en reddingsteams wereldwijd. Zo heeft de populatie noordkapers, waarvan er nog maar zo’n 300 in onze wereldzeeën rondzwemmen, zelfs te lijden onder een hoger aantal sterfgevallen dan geboortes.
.

Noodtoestand voor walvissen door gevolgen van verstrikking

Lagere snelheid voorkomt veel aanvaringen

Wetenschappers pleiten ervoor om de scheepsroutes aan te passen en de toegestane snelheid van schepen te verlagen. Volgens een vorig jaar gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door G.L. Reynolds Environmental Sustainability Consultants  blijkt dat langzamer varen door de scheepvaart niet alleen zorgt voor minder uitstoot van broeikasgas en luchtvervuiling maar ook aanvaringen met walvissen verminderd namelijk met 78 procent als een schip 20 procent langzamer vaart. Daarnaast levert het een forse reductie van het onderwatergeluid op: 20 procent langzamer varen zorgt voor maar liefst 66 procent geluidsreductie.

Vooral zeezoogdieren als walvissen en dolfijnen hebben baat bij een snelheidsvermindering; aangezien ze geluiden over grote afstanden kunnen opvangen, hebben ze veel last van herrie onder water door scheepvaartverkeer. Door geluidsoverlast raken ze gestrest en kunnen ze waarschijnlijk zelfs stranden.
.

Lagere snelheid scheepvaartverkeer beter voor walvissen, milieu en gezondheid

.
Bron:

©AnimalsToday.nl