Al eerder schreef PiepVandaag.nl een artikel over verschillende Nederlandse banken die veetransport financieren. Uit dit artikel bleek dat dierenwelzijn de banken bar weinig interesseert. De Eerlijke Bankwijzer publiceerde vorige week het praktijkonderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en veetransport’ en trok zorgwekkende conclusies.

kalvertransport - Eerlijke Bankwijzer
Foto: Eyes on Animals

Uit het rapport van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat vijf banken die investeren in veetransport het dierenwelzijn compleet negeren. Volgens de banken zelf stimuleren zij dierenmishandeling op geen enkele manier en doen zij het naar eigen zeggen best goed, ondanks dat er nog verbeterpunten zijn. Daarnaast zeggen de banken ook alles volgens de wet- en regelgeving te doen en gaan zij ervan uit dat deze regels door de sector voldoende worden nageleefd. Helaas is dat vaak niet het geval.

De Algemene Rekenkamer heeft in de periode juni 2011 tot oktober 2012 de maatregelen onderzocht die de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en van Infrastructuur en Milieu (I en M) nemen om de intensieve veehouderij te verduurzamen en het dierenwelzijn te bevorderen. Na dit onderzoek concludeerde de Algemene Rekenkamer dat er sinds 2008 slechts geringe vooruitgang was geboekt in het welzijn van de dieren. Ook wordt de invoer van strengere maatregelen vaak uitgesteld uit (bedrijfs)economische overwegingen.

Een rapport van de Europese Commissie uit 2011 trekt dezelfde conclusies. Hierin staat dat de transportwagens overbeladen zijn, er zieke en gewonde dieren worden vervoerd, de ruimtes te klein zijn, er een gebrek aan drinkwater is en regels voor de maximale reisduur niet worden nageleefd. Het handhaven van de regels wordt bemoeilijkt door het internationale karakter van de transportindustrie, en dit wordt alleen maar lastiger zodra transporteurs de EU-grenzen passeren. Het gebeurt regelmatig dat trucks met vee bij de Bulgaarse en Turkse grensuren tot dagen vast staan.

Sinds 2011 moeten bedrijven binnen de veetransportsector zelf verantwoordelijkheid nemen in  het naleven van de regelgeving en het toezicht hierop. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA), mede gedwongen door bezuinigingen, zet sindsdien in op horizontaal toezicht (waarbij datgene wat al gecontroleerd is, niet opnieuw wordt gecontroleerd) , maar zegt dat de zelfregulering in de sector zo gering is dat dit niet werkt. Staatssecretaris Dijksma geeft de nVWA nu de opdracht weer zelf de controles uit te voeren en trekt hiervoor 20 dierenartsen aan. De bedrijven moeten voor deze controles betalen.

Wat hebben banken hier nu mee te maken vraagt u zich misschien af? Banken zijn weliswaar niet direct betrokken bij de kwaliteitsgaranties van het veetransport, maar zij investeren en financieren deze bedrijven wel. Ze maken zich er erg gemakkelijk van af door te zeggen dat er al flinke verbeteringen zijn bereikt en dat ze erin vertrouwen dat veetransporteurs de regels handhaven. Erik de Jonge, woordvoerder van de Stichting Kwaliteitssysteem Dierenlogistiek, ziet een belangrijke rol weggelegd voor de banken om het dierenwelzijn in de transportsector te helpen verbeteren.

De Dierenbescherming wil banken en andere relevante partijen uitnodigen voor een gesprek. Over een jaar zal het onderzoek herhaald worden en laten de vijf banken hopelijk verbeteringen zien.

Bron: Dierenbescherming.nl ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk