Tag: rapport

Groener
Binnenland, Kort, Nieuws

Nederlandse economie groener geworden 

Volgens een rapport van het CBS brengen economische activiteiten in ons land steeds minder schade toe aan het milieu. Sinds 2000 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald, ook de afvalproductie en de emissie van zware metalen is minder dan in voorgaande jaren. De ontwikkeling van…

WMO
Kort, Nieuws

Concentratie CO2 weer hoger 

Uit het rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bleek dat in 2012 de gemiddelde concentratie CO2 in de atmosfeer weer sneller is gegroeid dan het gemiddelde van het vorige decennium. Vorig jaar zijn weer nieuwe recordhoogten gemeten van het CO2-gehalte in de ozonlaag. Gesproken…

Icarusblauwtje
Kort, Nieuws

Europese vlinderstand holt achteruit 

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft vandaag de bevindingen van een grootschalig Europees onderzoek naar graslandvlinders gepubliceerd. De aantallen van de dieren zijn in ruim 20 jaar tijd met bijna de helft afgenomen, is de conclusie. Het onderzoek is uitgevoerd met de hulp van duizenden vrijwilligers…

Gentiaanblauwtje
Binnenland, Kort, Nieuws

Aantal boerenlandvlinders flink gedaald 

Het aantal boerenlandvlinders is in Nederland vanaf 1992 sterk afgenomen. Dit blijkt uit de grasland graadmeter van de Vlinderstichting. De afname is in het agrarisch gebied groter dan in natuur- en stedelijke gebieden. Uit de oude gegevens over vlinders komt een gevarieerd beeld naar voren. Wel…

Bijen
Binnenland, Kort, Nieuws

Neonicotinoïden brengen bijen in gevaar 

Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen Na een jarenlange discussie over de oorzaken van bijensterfte concludeert ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat neonicotinoïden, een zeer giftig landbouwgif, een acuut en ernstig gevaar zijn voor de gezondheid van bijen. De…