Sojateelt neemt wereldwijd een enorme vlucht. Door de explosieve groei van sojateelt in Zuid-Amerika is al een gebied ter grootte van Duitsland verdwenen aan bossen en savanne. Naar verwachting zal de productie tot 2050 nog eens verdubbelen. Diersoorten als de reuzenmiereneter en de jaguar hebben sterk te lijden door het verdwijnen van de bossen. Na China is Nederland de grootste importeur van soja. Nederlandse producenten van diervoeder en levensmiddelen hebben nu beloofd over te stappen op gebruik van ‘verantwoorde soja’.

Reuzenmiereneter
Reuzenmiereneters hebben zwaar te lijden van de verdwijnende bossen | Foto: Wikimedia Commons

Nieuwste rapport WNF
Volgens het nieuwe rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF), The Growth of Soy, impacts and solutions, heeft de sojateelt desastreuze gevolgen voor de natuur.

“Wij eten indirect meer soja dan wij ons realiseren. Het overgrote deel van de sojateelt wordt namelijk verwerkt in veevoer voor de productie van vlees, melk, eieren en kaas. Als je een kilo kip koopt, kan daar een pond soja voor zijn gebruikt. Eigenlijk eten wij langzaam Zuid-Amerika op”, aldus Johan van de Gronden, directeur van het WNF.

Sterk stijgende vraag naar soja
Door de sterk stijgende vraag naar vlees en zuivel zijn in Zuid-Amerika al miljoenen hectares natuur verdwenen, onder meer in het Amazone-gebied, in Cerrado en in het Atlantisch Woud, aan de kust van Brazilië. In Noord-Amerika maken de prairies ruim baan voor eindeloze sojavelden. Wereldwijd is nu één miljoen vierkante kilometer bedekt met soja, een gebied zo groot als Nederland, België, Frankrijk en Duitsland samen.

Sojateelt - Cerrado
Sojateelt Cerado | Foto: Adriano Gambarini – WWF
Sojateelt - Brazilië
Sojateelt – Brazilië | Foto: Michel Gunther – WWF 

In het WNF-rapport worden ook suggesties gedaan om tot oplossingen te komen. Zo moeten overheden zorgen voor slimmere planning van landbouwgrond en een betere bescherming van natuurgebieden. Daarnaast moeten sojatelers zich aansluiten bij de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Deze organisatie stelt regels op voor sojateelt met behoud van waardevolle natuur.

Goede voornemens Nederland
Nederland, als één der grootste importeurs wereldwijd, heeft goede voornemens. Bedrijven in Nederland willen vóór 2015 overstappen op verantwoorde soja met een RTRS-certificaat. Dit geldt niet alleen voor de soja voor de Nederlandse markt, maar ook voor de soja die via Nederlandse havens wordt doorgevoerd naar andere landen. Ook banken kunnen hun steentje bijdragen door eisen te stellen bij het verstrekken van leningen. Consumenten kunnen natuurlijk kiezen voor vegetarische alternatieven.

Bron: WNF.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven