Uit het rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bleek dat in 2012 de gemiddelde concentratie CO2 in de atmosfeer weer sneller is gegroeid dan het gemiddelde van het vorige decennium. Vorig jaar zijn weer nieuwe recordhoogten gemeten van het CO2-gehalte in de ozonlaag.

WMO - concentratie

Gesproken wordt van een opwaartse en accelererende trend. Deze opwarming wordt steeds sneller aangedreven en zal voor duizenden jaren van grote invloed zijn op onze planeet. Koolstofdioxide, methaan en distikstofmonoxide zorgden tussen 1990 en 2012 voor een stijging van 32% stralingsforcering. Stralingsforcering is een verstoring van de stralingsbalans van de aarde. Deze balans is een soort optelsom van inkomende zonnestraling en uitgaande aardse straling. Binnen een langere periode is deze stralingsbalans normaal gesproken in balans. Zo niet, dan zou de aarde continue warmer of kouder worden.

Ook de hoeveelheid methaan in de atmosfeer groeide hard in 2012, zelfs even hard als in de vier jaar ervoor.

“De trend die klimaatverandering veroorzaakt, wordt hierdoor versneld. De gemiddelde temperatuur op aarde zou aan het eind van deze eeuw meer dan 4,6 graden hoger kunnen zijn dan wat die voor het industriële tijdperk (1750) was. In sommige regio’s zelfs meer. De gevolgen zouden catastrofaal zijn”, aldus secretaris-generaal Michel Jarraud van de WMO.

Bronnen: Volkskrant.nl & NRC.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven