De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) heeft opnieuw een dierproef van de onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research goedgekeurd. Deze keer gaat het om dierproeven op 142 schapen, 10 geiten en 5 runderen. De drachtige schapen worden via muggen met het ‘abortusvirus’ Rift Valley Fever Virus geïnfecteerd en 128 van hen zullen na afloop van het experiment gedood worden.

drachtige schapen
Het virus kan bij drachtige schapen een abortus veroorzaken | Foto (illustratief): ©Angelique Lagarde/Animals Today

Dierproefnemers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad waren al gestart met experimenten op 75 drachtige schapen, geïnfecteerd met het virus dat kan leiden tot abortus. Animal Rights-campagneleider Robert Molenaar vindt de proeven onbegrijpelijk:

“Het is onethisch om drachtige dieren te gebruiken voor dierproeven die veel stress, angst en pijn kunnen veroorzaken.”

In 2017 verscheen een publicatie van de betrokken onderzoeksgroep van de Wageningen Bioveterinary Research, waarin een dierproef op 10 drachtige schapen stond beschreven. De anderhalf jaar oude dieren werden geïnjecteerd met het Rift Valley fever virus (RVFV). De schapen droegen 17 gezonde foetussen (3 lammetjes en 7 tweelingen) met een grootte van bijna 20 cm en werden na 28 dagen gedood.

drachtige schapen
Foto (illustratief): ©Angelique Lagarde/Animals Today

Bijna altijd goedkeuring
Nu zijn de dierproefnemers een vervolgstudie begonnen met maar liefst 75 drachtige schapen, en er is dus toestemming gegeven voor nog meer onderzoek op 142 schapen, 10 geiten en 5 runderen. Molenaar:

“De onderzoekers zetten studie op studie op ten koste van levende, voelende wezens. We willen dat er een omslag gemaakt wordt naar moderne dierproefvrije methoden.”

Animal Rights is niet verbaast dat deze experimenten door de Centrale Commissie Dierproeven zijn goedgekeurd. Molenaar:

“We zien dat aangevraagde dierproeven vrijwel altijd gehonoreerd worden. Zo ontving de Centrale Commissie Dierproeven in 2017 maar liefst 534 aanvragen waarvan slechts 9 aanvragen werden afgewezen.”

Dierproeven vervangen
In 2017 heeft de CCD 5.912 schapen vergund aan dierproefnemers. Het gaat om het aantal dieren dat vergund is voor een project met een looptijd van maximaal 5 jaar. Volgens Animal Rights stroken de aantallen vergunningen niet met de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2025 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek. De helft van het aantal dierproeven moet dan vervangen zijn. Molenaar:

“We hebben de morele verplichting om een einde te maken aan de lijdensweg van proefdieren.”

proefdiervrij onderzoek
We hebben de morele verplichting om een einde te maken aan de lijdensweg van proefdieren | Foto: Animal Rights

Kamervragen
Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen over de absurde aantallen dierproeven, want zo zegt hij:

“Vergunningen worden momenteel door de Centrale Commissie Dierproeven op de automatische piloot vergund.”

Naast ethische vragen over het onderzoek op de drachtige schapen wil de PvdD weten of de CCD wel naar behoeven functioneert, gezien de voornemens om dierproeven terug te dringen:

“Vindt u, zeker gezien de overheidsambitie om in 2025 koploper proefdiervrije innovatie te zijn, dat de CCD een kritischere houding moet aannemen in de beoordeling van dierexperimenten en minder vanzelfsprekend vergunningen afgeeft? Zo ja, op welke wijze gaat u dit stimuleren? Zo nee, waarom niet?”

Proefdiervrij onderzoek krijgt grote Europese impuls

Afbouw
Proefdiervrij onderzoek kreeg recent nog een grote Europese impuls, wat aangeeft dat er nu echt serieus gestreefd wordt naar afbouw van het aantal dierproeven. Het afgeven van grote aantallen nieuwe vergunningen past niet in dat beeld.

Bron:

©AnimalsToday.nl