Het aantal boerenlandvlinders is in Nederland vanaf 1992 sterk afgenomen. Dit blijkt uit de grasland graadmeter van de Vlinderstichting. De afname is in het agrarisch gebied groter dan in natuur- en stedelijke gebieden.

Gentiaanblauwtje - boerenlandvlinders
Het gentiaanblauwtje blijft sterk afnemen | Foto: By Svdmolen (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Uit de oude gegevens over vlinders komt een gevarieerd beeld naar voren. Wel was duidelijk dat er veel, en ook veel verschillende soorten, vlinders op het boerenland rondfladderden. Een reden waarom dit vandaag de dag zo is afgenomen, kan zijn dat er veel kleur verdwenen is in het agrarisch gebied. Graslanden worden intensief bewerkt en er staan weinig bloeiende bloemen.

Het volledige rapport is hier te vinden.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Jaimy Visser