Opvallend nieuws: inwoners van het Europese platteland willen dat een strengere regulering van de jacht wordt ingevoerd. Dat blijkt uit een enquête die eind 2023 is uitgevoerd in tien EU-landen. De resultaten zijn begin mei 2024 gepubliceerd op de website van Eurogroup Animals.

Europese plattenland
Inwoners Europese platteland willen strengere regulering jacht | Foto: publiek domein

In november 2023 namen 10.000 inwoners van plattelandsgebieden in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Italië, België, Polen, Denemarken, Zweden en Roemenië deel aan een onderzoek naar de houding en perceptie van bewoners van plattelandsgemeenschappen ten opzichte van jachtpraktijken. Voor het onderzoek vulden de plattelandsbewoners een enquête in met vragen over de jacht, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Inwoners Europese platteland

De resultaten zijn interessant. Allereerst geeft slechts 12 procent van de 10.000 deelnemers aan zich gerepresenteerd te voelen door belangenorganisaties voor de jacht. Dit soort organisaties behartigen de wensen van jagers. Nederland heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging of de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer.

Verder geeft twee derde van de groep aan de bescherming van biodiversiteit en dierenwelzijn belangrijker te vinden dan de instandhouding van traditionele jachtpraktijken. De jacht verstoort het ecologisch evenwicht in de natuur en zorgt ervoor dat dierenpopulaties op onnatuurlijke wijze veranderen. De voorzichtige conclusie kan dan ook worden getrokken dat een breed draagvlak voor de jacht ontbreekt.

bosbranden
Inwoners Europese platteland willen strengere regulering jacht | Foto: publiek domein

Een laatste opvallendheid is dat er onder de plattelandsgemeenschappen veel steun is voor de bescherming van grote carnivoren, zoals wolven. Deze wensen lijkt niet gehoord te worden op EU-niveau. Eind 2023 gaf de EU namelijk nog aan dat de jacht op de wolf op korte termijn mogelijk weer zal zijn toegestaan.

Brussel tornt aan de beschermde status van de wolf

Nederland

Nederland scoort niet bepaald positief bij de enquête. Zo heeft Nederland het op één na hoogste percentage respondenten dat het oneens is (12 procent) met de stelling dat elk wild dier een wezen met gevoel is dat beschermd moet worden. Buurlanden België en Duitsland scoren hier respectievelijk maar 5 en 4 procent.

Ook vindt maar 59 procent van de Nederlandse respondenten dat de jachtpraktijken in de hele EU geharmoniseerd moeten worden, wat minder is dan het gemiddelde van alle landen (65 procent). Een laatste teleurstellend resultaat komt voor Nederlandse rekening bij de stelling of er een verbod moet komen op jachtmethoden die vermijdbaar lijden veroorzaken bij wilde dieren. Voorbeelden zijn de ondergrondse jacht met honden of de jacht met lijmvallen. Hier heeft Nederland van alle landen het hoogste percentage dat het oneens is met deze stelling (8 procent). Hoe het kan dat buurlanden België en Duitsland duidelijk positievere resultaten mogen noteren, komt niet duidelijk naar voren.

Cursus wolf afschieten voor jagers

In Nederland mogen jagers vrij jagen op vijf diersoorten, te weten de fazant, konijn, haas, houtduif en de wilde eend. Daarnaast wordt er ook op andere diersoorten gejaagd om populaties te beheren. Volgens schattingen schieten jaarlijks 28.000 jagers twee miljoen dieren dood. Nog eens twee miljoen dieren raken door de jacht verwond. Door de jacht verliezen veel jonge dieren hun moeder.

Inwoners Europese plattenland willen strengere regulering jacht Onderzoeksrapport Savanta

Het is nog afwachten wat de dierenorganisaties verder gaan doen met de resultaten uit het onderzoeksrapport.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Savanta in opdracht van Eurogroup for Animals, Humane Society Internationaal/Europa, Fondation Brigitte Bardot, Dierenbescherming, Djurskyddet Sverige, Deutscher Tierschutzbund, World Animal Protection Denemarken, World Animal Protection Nederland, World Animal Protection Zweden en LAV.

Bronnen:

Stop schapenvergoeding na dood door wolf

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius