Steeds vaker worden diertransporten per zee of over de weg ingezet om ‘dubieuze goederen’ te smokkelen. Een zeer lucratieve en aantrekkelijke optie om producten zoals drugswaren van A naar B te kunnen vervoeren. Waarbij de dieren als denkmantel worden gebruikt en dit vaak met een gruwelijke dood moeten bekopen.

diertransporten
Diertransporten dekmantel voor smokkelaars | Foto: Animals Australia

Ontbindingsgeur

Toen het schip de Neameh op 4 mei Colombia uitvoer, had het een routinelading moeten zijn met iets meer dan vierduizend runderen op weg naar Egypte. Dit zijn allesbehalve diervriendelijke transporten waarna de dieren bij aankomst op wrede wijze worden geslacht. Deze lijdensweg duurde nog langer nadat de politie in de straat van Gribaltar het schip staande hield. Het vaartuig werd onder dwang afgemeerd in de havenstad Algeciras op verdenking van het transporteren van cocaïne. Aan boord werd een onwerkelijke verschrikking aangetroffen. Op het schip waadde de Spaanse politie zich een weg tussen rottende kadavers. De geur van rotting verraadde een spoor van dood en bederf. Ze troffen dieren aan in staat van ontbinding of ze lagen nog te creperen in hun eigen uitwerpselen en urine. De inspecteurs droegen ademhalingsuitrusting om het methaan niet te hoeven inademen met kans op verstikking. De stank was dusdanig dat er geen drugshonden konden worden ingezet. Meerdere nieuwszenders verklaarden, waaronder Europa Sur:

“De sterke stank was tientallen meters van het schip merkbaar. Veel van de dieren lagen enkele dagen dood op de grond tussen urine, uitwerpselen en voer, ontbindend. Vele anderen hadden pijn, zonder remedie. Het was een hel, propvol met dieren die nauwelijks op hun poten konden staan!”

Vorig jaar werd op de Canarische eilanden het schip FM Spiridon aangehouden met aan boord ongeveer vijfduizend runderen. Opnieuw op verdenking van drugssmokkel. Ook op dit schip werd een soortgelijk en erbarmelijk tafereel aangetroffen. Vele dieren leden honger, waren ziek, stervende of in staat van ontbinding.

Smokkelvriendelijk

Alhoewel op beide schepen geen drugs werden aangetroffen, zijn veetransporten per schip of vrachtwagen aantrekkelijke opties voor smokkelaars, aldus de controleurs. Charlotte Nithart, directeur van de Franse NGO Robin des Bois, gespecialiseerd in maritieme veiligheid en vervuiling, smokkel, stroperij en dierenwelzijn:

“Schepen met vee zijn ongeëvenaard in hun nut voor illegaal vervoer van dubieuze goederen, zoals verdovende middelen, wapens, namaakgoederen en bijproducten van wilde dieren. Een groot voordeel is de ongemakkelijke logistiek om de redenen dat de dieren ergens moeten worden ondergebracht als een schip in beslag wordt genomen. En om de grootte van de schepen, hun slecht betaalde bemanning en hun wereldwijde bereik, dat routes omvat van Colombia en Brazilië tot de Europese en oostelijke mediterrane havens van onder andere Turkije, Egypte, Libanon en Jordanië. ”

2 miljard levende dieren wereldwijd in de export

Andere voordelen voor het smokkelen met behulp van de dierentransporten zijn volgens Maria Boada, specialist in het vervoer van levende dieren bij Animal Welfare Foundation:

“Het doorzoeken van overvolle hokken met dieren en de sterke geuren bemoeilijken het speuren.”

Een goed voorbeeld hiervan komt uit County Louth, een graafschap aan de oostkust van Ierland. Twee vrachtwagens, waaronder één veewagen, werden aangehouden omdat ze drugs vervoerden met een waarde van 900.000 euro. Diertransporten worden ook gebruikt om mensen te kunnen smokkelen. Eind vorig jaar werd in Frankrijk een veeschip genaamd Bruna, door de Franse autoriteiten weggestuurd en uit de Franse wateren geweerd op verdenking van illegale immigranten.

Topje van de ijsberg

Niet-gouvernementele organisaties geloven dat de rapporten over ‘smokkel-diertransporten’ slechts een topje van de ijsberg zijn. Douaneambtenaren geven toe dat het gebruik van vee als lokaas voor het smokkelen van dubieuze goederen een probleem is, maar zien dit slechts als één van de mogelijkheden. Volgens een Spaanse douanebron is het wel zo dat een inspectie van een veeschip moeilijker en complexer is. Dit speelt zeker wanneer er ernstige problemen zijn met het welzijn van de dieren. Door de in-en uitvoerbeperkingen van de EU kan de regelgeving het lossen van dieren verhinderen waardoor de dieren nog langer aan boord blijven. Of in het ergste geval, schepen met vee aan boord worden weggestuurd en de helse reis wordt voortgezet. Ook worden schepen door landen geweigerd uit vrees voor risico op verstoring van de openbare orde. Kortom: landen willen geen gedoe. Op de vraag waarom beide veeschepen werden vrijgegeven voor de vervolgreis omdat er geen drugs werden gevonden – maar wel zieke en dieronterende omstandigheden van rottende kadavers en nog in leven creperende runderen die niet werden gered of geëuthanaseerd – was het antwoord van de Spaanse ministerie van Landbouw:

“De onderzoekingen waren uitgevoerd door de politie waarbij het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening geen betrokkenheid had.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman