Dier&Recht moet van de rechter een deel van de anti-zuivelcampagne verwijderen, nadat boerenorganisatie Agractie gisteren een kort geding won. De boeren maakten bezwaar tegen een van de drie posters, met daarop de afbeelding van een kalfje in een kruiwagen en de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.” Dier&Recht geeft gehoor aan het vonnis, maar de anti-zuivelcampagne gaat door.

anti-zuivelcampagne Dier&Recht
Foto: screenshot filmpje anti-zuivelcampagne Dier&Recht/YouTube

De campagne ‘Stoppen met Zuivel’ roept consumenten op om geen zuivel meer te consumeren. Dier&Recht wijst daarbij op het verborgen dierenleed achter zuivel, omdat kalfjes direct na de geboorte gescheiden worden van hun moeder, zodat de moedermelk voor menselijke consumptie gebruikt kan worden. Dit gebeurt middels posters, een website en een campagnefilmpje.

anti-zuivelcampagne Dier&Recht
Poster anti-zuivelcampagne Dier&Recht | Foto: Dier&Recht

Boerenorganisatie Agractie betwist niet dat kalfjes direct na de geboorte worden verwijderd van hun moeder, maar ontkent dat er sprake is van ‘ernstig’ dierenleed. Dier&Recht schrijft hierover:

“Wij beriepen ons tijdens de zaak op diverse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat het scheiden van koeien en kalfjes wel degelijk leed veroorzaakt. Zo krijgt het scheiden van kalf en koe in een recent onderzoek van Wageningen University & Research nog de ernstigste ongerief-score.”

De rechter oordeelde anders:

“Aantasting van dierenwelzijn, ongerief en zelfs leed kan mogelijk voorkomen worden door koe en kalf later te scheiden. Maar dat sprake is van ERNSTIG leed zoals Dier&Recht in de betreffende uiting stelt, is echter niet aannemelijk.”

Schadelijk, maar voor wie?

Volgens de rechter is in de anti-zuivelcampagne de grens van de vrijheid van meningsuiting overschreden en dat zou schadelijk zijn voor de zuivelindustrie. Een economische afweging dus, die geheel voorbijgaat aan het scheiden van moeder en kind, een handeling die, wanneer het om mensen gaat, als gruwelijkheid bestempeld wordt. Er zijn veel gevallen bekend waarbij vrouwen een levenslang trauma overhielden aan het wegnemen van hun baby direct na de geboorte. En de getroffen kinderen ondervinden op latere leeftijd vaak psychische problemen. Maar bij vee wordt het nog altijd getolereerd, omdat de intrinsieke waarde (Artikel 1.3 Wet dieren) van dieren in de vee-industrie wel op papier, maar in de praktijk nog altijd niet erkend wordt. Dier&Recht-directeur Frederieke Schouten:

“Het is ronduit teleurstellend dat de rechter alleen wilde kijken naar het moment dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald en de vraag of dit ‘ernstig’ genoemd kan worden. De rechtbank gaat hiermee voorbij aan het leed dat onlosmakelijk verbonden is met het opgroeien zonder moeder. Dat veroorzaakt, samen met de sociale isolatie, aantoonbaar gedragsproblemen bij kalfjes. De jonge dieren kunnen slechter omgaan met stress en krijgen sneller last van gezondheidsproblemen zoals diarree. Bovendien is het sterftecijfer onder deze dieren hoger.”

Bekijk hieronder het campagnefilmpje, met daarin de uitleg waarom er sprake is van dierenleed door het weghalen van een pasgeboren kalf bij de moeder:
.

.
Dier&Recht heeft de opdracht gekregen om de gewraakte campagneposter met het kalf in de kruiwagen binnen 48 uur te verwijderen. De campagne loopt nog in zeven steden. Bij weigering geldt een dagelijkse dwangsom van 5000 euro met een maximum van 50.000 euro.

Anti-zuivelcampagne stopt niet

Dier&Recht overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De twee resterende posters, de website en het filmpje verdwijnen niet en mogelijk gaat de campagne zelfs verlengd worden. Een voordeel: de anti-zuivelcampagne is dankzij het kort geding extra onder de aandacht gebracht bij het grote publiek. En dat was nou net de bedoeling, al verliep de weg ernaartoe anders dan gepland.

Bronnen:

Rugstreeppad en zandhagedis genaaid door rechters

©AnimalsToday.nl BVR