Het Formule 1 circuit in Zandvoort hoeft van de rechter niets te doen tegen de verstoring van het leefgebied van de in Nederland beschermde rugstreeppad en zandhagedis. Economische activiteit is volgens de rechter belangrijker en ‘van hoger belang’ dan bij wet beschermde diersoorten.

Rugstreeppad en zandhagedis genaaid door rechters
Zandhagedis (Lacerta agilis – man) | Foto: Puchatech K. Wikimedia

De stichtingen Duinbehoud en Rust bij de Kust hadden een zaak aangespannen tegen de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort, omdat de bouw van tribunes en aanpassingen aan het circuit het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis hebben aangetast. In de Benelux zorgen verdroging en herinrichting van het landschap dat het potentiële leefgebied van de rugstreeppad afneemt. Deze pad en de zandhagedis staan op de rode lijst en worden streng beschermd, dankzij de Europese Habitatrichtlijn en de Conventie van Bern. Beide soorten zijn tevens in de Nederlandse Flora- en faunawet opgenomen en het verstoren van hun leef- en rustgebieden is verboden. Het is daarom een schandalige uitspraak van de rechter, die de provincie Noord-Holland gisteren in het gelijk stelde en de Grand Prix ‘van groter belang’ acht dan diersoorten die wettelijke bescherming genieten.

rugstreeppad
Rugstreeppad (Bufo calamita) | Foto: maker onbekend – via Wikimedia

Rugstreeppad en zandhagedis aan de kant geschoven

Voor de werkzaamheden op het circuit is op 23 augustus 2019 door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ontheffing verleend. De Wet natuurbescherming werd daarmee aan de kant geschoven, feitelijk genegeerd. In hetzelfde jaar wees de voorzieningenrechter het argument van de betrokken natuurorganisaties af dat het leefgebied van de beschermde dieren ernstig zou worden aangetast. De werkzaamheden aan het racecircuit hoefden niet stilgelegd te worden.

Rugstreeppad en zandhagedis genaaid door rechters
Jonge rugstreeppad | Foto: Algirdas/Wikimedia

Eind juni van dit jaar boog de bestuursrechter van Haarlem zich over een klacht van dezelfde organisaties met betrekking tot stikstofuitstoot en het lot van de rugstreeppad en zandhagedis. De uitkomst was wederom schokkend en lijkt meer op handjeklap met bestuurders en het grote geld. Economische activiteit is volgens de rechter belangrijker dan bij wet beschermde diersoorten. En behalve dat deze uitspraak op zich al schokkend is, valt te vrezen dat hij als jurisprudentie in andere zaken gebruikt zal worden, in het nadeel van heel veel andere dieren wiens bescherming bij wet is geregeld.

De ontheffing is overigens tijdelijk, want het door asfalt en bezoekers vernietigde leefgebied van de dieren moet conform afspraak in 2025 weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Volgens de rechter is daarmee voldoende rekening gehouden met de dieren, die er nu inmiddels niet meer zitten en waarvan het zeer de vraag is of ze er ooit nog zullen terugkeren.

Rugstreeppad en zandhagedis genaaid door rechters
Parende zandhagedissen | Foto: Rolf Gebhardt/Wikimedia

In een tijd dat klimaatverandering om ferme maatregelen vraagt is het in Nederland heel normaal dat we bij Zandvoort een absurd vervuilende sport toestaan, genaamd Formule 1. Eigenlijk is het niet eens een sport, maar een behendigheidstest waarvan een wedstrijd is gemaakt en waarin miljoenen omgaan. En aangezien de demissionaire regering op hetzelfde moment als de rechterlijke uitspraak toestemming heeft gegeven om de Grand Prix op Zandvoort door te laten gaan, is duidelijk dat alleen het grote geld telt en dat dieren er niet toe doen in Nederland. Zelfs niet als ze op papier door strenge wetgeving beschermd zijn. En dat is schrikbarend, schandalig en ten hemel schreiend.

Bronnen:

Raceteams Formule 1 mogen dwars door natuurgebied

#GNvdD: Strand tussen Noordwijk en Zandvoort blijft vrij van F1-teams

©AnimalsToday.nl Bart van Riel