Het gaat eindelijk beter met de Nederlandse Grutto’s. Na heel wat slechte jaren hebben de vogels nu eindelijk een redelijk broedseizoen achter de rug. Door het koude en natte voorjaarsweer zijn er in 2012 zeker 60% meer gruttojongen uitgevlogen dan in 2011. Dat heeft de vogelbescherming gisteren bekend gemaakt. Er zijn in het afgelopen broedseizoen ongeveer 10.500 jonge grutto’s uitgevlogen in Nederland.

Grutto
Foto: Fred Vloo / Wikimedia Commons

De toename komt vooral door het koude en natte weer in april en begin mei. Daardoor werd het gras later gemaaid dan normaal en hadden de gruttokuikens meer kans om te overleven.  De grutto doet het vooral goed op de grondgebieden van weidevogelboeren. Deze boeren houden speciaal rekening met weidevogels. Zo zorgen ze voor natte graslanden, sparen hun bloem- en insectenrijke graslanden en maaien laat. In 2012 hadden 47 weidevogelboeren ruim 7% meer gruttoparen dan in 2011.

Ondanks het mooie broedseizoen gaat de populatie gruto’s in Nederland nog steeds achteruit.

De meeste graslanden in Nederland worden zo intensief gebruikt dat er geen rustperiodes meer zijn om eieren te leggen en ook te kunnen uitbroeden zijn deze rustperiodes echter essentieel. Ook is er een gebrek aan grote insecten voor de kuikens omdat de bloemrijke graslanden zijn veranderd in bloemloze raaigrasakkers.

Niet alleen de populatie van de gruto gaat nog steeds achteruit, ook andere typische weidevogels zoals de scholekster en de veldleeuwerik nemen in aantal enorm af.

Bron: Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.