Het is nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd met de circa 200 dode bergeenden die deze week aanspoelden op de kust van Walcheren, tussen Ritthem en Westkapelle. Onderzoek heeft aangetoond dat ze niet aan vogelgriep zijn bezweken. De werkelijke doodsoorzaak van de watervogels wordt verder onderzocht.

bergeenden
Koppel bergeenden | Foto: publiek domein

Het moet een luguber gezicht geweest zijn al die dode bergeenden, waarvan er zo’n 140 aanspoelden op de stranden tussen Ritthem en Vlissingen en 60 tussen Dishoek en Westkapelle. Een logische verklaring leek de vogelgriep, die afgelopen jaar flink heeft huisgehouden in Nederland. Maar onderzoek van een aantal dode dieren dat naar de NVWA is opgestuurd bracht geen vogelgriep aan het licht.

bergeenden
Bergeend (man) in de vlucht | Foto: publiek domein

Ook volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland is een dergelijk aantal dode vogels in de zomer uitzonderlijk. Bij vogelgriep zou het kunnen gebeuren dat een fors aantal vogels overlijdt, maar nu dat niet de oorzaak blijkt tast men vooralsnog in het duister. Wel is bekend dat de genoemde stranden de enige plek zijn waar de dode vogels aanspoelden, waardoor er iets gerichter gekeken kan worden naar lokale, eventuele externe oorzaken anders dan ziekte. Er zijn diverse scenario’s denkbaar, van vergiftiging tot wellicht een waterhoos of een al dan niet bewuste actie met een vaartuig. In deze periode verblijven grote aantallen bergeenden in de Westerschelde omdat ze in de rui zijn. Ze kunnen hierdoor niet of slecht vliegen en dat maakt ze erg kwetsbaar.
.

.
De bergeend (Tadorna tadorna) is een in Nederland algemeen voorkomende watervogel die qua afmetingen tussen een eend en een gans zit. Het zij zogeheten ‘halfganzen‘. Ondanks hun naam hebben ze niets met bergen te maken, want ze leggen hun eieren bij voorkeur in konijnenholen in duingebieden. Ze worden waarschijnlijk ‘bergeend’ genoemd omdat ze hun eieren ‘verbergen’ in de grond. Mannelijke bergeenden zijn te herkennen aan de knobbel op hun snavel, die vrouwelijke bergeenden niet hebben.
.

Meld dode bergeenden en andere overleden watervogels

De NVWA testte de bergeenden op vogelgriep, maar nu dat niet de doodsoorzaak blijkt wordt het onderzoek voortgezet door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht. Het is nog niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond. De gemeente Vlissingen adviseert dringend om geen dode watervogels aan te raken. Wie aangespoelde dode bergeenden of andere watervogels vindt kan dit melden bij het DWHD. Klik hier voor meer informatie.

Bronnen:

Getuigen gezocht: Wie zet stroppen voor katten in Ritthem?

©AnimalsToday.nl BVR