De vergoeding die schapenhouders krijgen nadat een schaap is doodgebeten door een wolf moet stoppen. Dat zegt adviseur Pieter van Geel deze week in een advies aan de 12 provincies. De schapenvergoeding zorgt ervoor dat schapenhouders niet geprikkeld worden om wolfwerende hekken te plaatsen.

Stop schapenvergoeding na dood door wolf
Wolf met wilde prooi, vermoedelijk een ree | Foto: publiek domein

Wie een huis heeft zegt niet: ‘Kom maar binnen en neem de boel mee, ik krijg alles ruim vergoed.’ En ook niet: ‘Inbrekers vinden toch wel een weg naar binnen, ik doe niet aan inbraakpreventie.’ Daarmee is weerwoord geleverd tegen schapenhouders die weigeren om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Vaak omdat die ‘altijd wel ergens een gaatje’ zou vinden en een hek dus ‘geen zin’ heeft. Geef daarbij een schapenvergoeding nadat er een is doodgebeten en je hebt een ‘perverse prikkel’ om niets te hoeven doen. Daarvan zijn schapen én de wolf het slachtoffer, want die komt onterecht negatief in het nieuws.
.

Diederik van Liere: Wachten op de put vol wolven?

Schapenvergoeding

Adviseur Pieter van Geel pleitte er deze week bij de 12 provincies voor om te stoppen met de schapenvergoeding. ‘Schade’ door wolven lijkt door de uitgebreide media-aandacht veel voor te komen. Schadevergoeding krijg je wanneer uit een DNA-test blijkt dat het schaap is gedood door een wolf. Maar met 350.000 euro aan uitgekeerde schapenvergoeding in 2022 staat de wolf niet in de top tien van ‘schadelijke dieren’, zo schrijft Nu.nl. Ganzen staan op plaats 1, 2 en 3; die kostten in datzelfde jaar 35 miljoen euro aan schadevergoeding voor agrariërs. De wolf valt echter veel meer op, omdat het dier mediageniek is en onderdeel van een opgeklopt gepolitiseerd roodkapjesyndroom.
.

Diederik van Liere: De nieuwe natuur spiegelt ons

.Klachten schapenhouders terecht

Ieder doodgebeten schaap is vreselijk, maar helemaal wanneer blijkt dat de wolf zonder problemen kon toeslaan. Om een goed hekwerk te plaatsen krijgt een schapenhouder 20.000 euro subsidie, maar dat is onvoldoende. Ook vergt een hek regelmatig onderhoud en dat wordt niet vergoed. Die klacht van schapenhouders is geheel terecht. Herverdeling van het geld lijkt dus een methode om schapen beter tegen wolven te beschermen. En wolven tegen de publicitaire val waarin ze lopen, wanneer ze zonder hindernissen een kudde schapen kunnen benaderen.

Tekst en beeld verkiezingsposter BBB – met een valse blik op de wolf | Foto: detail affiche BBB

Afschaffen vergoeding maakt afschot mogelijk

Voordat we gaan juichen over het advies om de schapenvergoeding af te schaffen: er zit een adder onder het gras voor de wolf. Wolven zijn bij wet beschermde dieren en afschot is feitelijk altijd uit den boze. Tenzij er alles aan is gedaan om een ‘probleemwolf’ te stoppen, alvorens tot afschot over te gaan. Zoals het plaatsen van hekken of andere wolfwerende maatregelen. Adviseur Pieter van Geel zegt daarover:

“Een rechter zal altijd vragen: wat is de afweging geweest om tot dit besluit te komen? En daar hoort ook bij: wat is er aan preventieve maatregelen gedaan? Beschermende maatregelen zijn essentieel om tot beheer te komen.”

Het woord ‘beheer’ valt op, want dat is de gebruikelijke bewoording waarmee men ook de aantallen ganzen en wilde zwijnen ‘beheert’. De vraag is dus of Van Geel met het afschaffen van de schapenvergoeding een advies afgeeft waarvan de essentie overeind blijft, of toch vooral het ‘beheer‘ van wolven weer verder bespreekbaar is gemaakt.

Bron:

  • Nu.nl
  • Lees ook op AnimalsToday:
    .

#GNvdD: Versnelde vaccinatie schapen tegen blauwtong

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?

©AnimalsToday.nl Bart van Riel – eindredacteur AnimalsToday