Op 22 augustus jongstleden heeft de Raad van State haar advies gepubliceerd over het wetsontwerp van de nieuwe natuurwet, dat op 24 februari van dit jaar door staatsecretaris Henk Bleker was gevraagd. In algemene zin constateert de Raad van State dat de natuurbescherming in Nederland…