Een nieuw wetsvoorstel streeft naar veiligere alternatieven voor rattenbestrijding in de Amerikaanse stad New York. Onder meer zou anticonceptie de rattenpopulatie in toom moeten houden en zorgen dat wilde dieren beschermd worden tegen het gebruik van rattengif.

anticonceptie
New York gaat anticonceptie gebruiken bij ratten | Foto: publiek domein

De wetgeving zal een proefprogramma opzetten voor anticonceptie bij ratten. Hieruit moet blijken hoe effectief een dergelijke methode zou zijn om de rattenpopulatie van de stad onder controle te houden.

Anticonceptie als alternatief

Het wetsvoorstel, geïntroduceerd door raadslid Shaun Abreu, hoopt een veiliger alternatief te bieden voor de huidige methoden, die bestaan uit gruwelijke middelen om ratten uit te roeien. Voorbeelden hiervan zijn dodelijk gif en klik- en lijmvallen. Andere dieren worden hier ook het slachtoffer van.

Vleermuizen en andere dieren slachtoffer van lijmvallen

Andere methoden hebben ongewenste gevolgen

Dierenwelzijnsorganisaties beamen dat dergelijke uitroeiingsmethoden wreed zijn. Lijmvallen veroorzaken een langzame en pijnlijke dood bij ratten, terwijl gifstoffen de knaagdieren inwendig laten bloeden. Een ander gevolg van rattengif is de onbedoelde impact ervan op dieren in het wild. Wanneer vogels en andere dieren in het wild vergiftigde ratten eten, kunnen de gevaarlijke effecten ervan door de hele voedselketen worden doorgegeven.

Uitbreiding verbod op gebruik rattengif in Californië
New York gaat anticonceptie gebruiken bij ratten | Foto: publiek domein

Hier was in het begin van dit jaar veel aandacht voor, nadat een bekende uil genaamd Flaco stierf. Het had traumatische verwondingen opgelopen door tegen een gebouw te vliegen. Zijn post-mortem autopsierapport vond echter “blootstelling aan vier verschillende rodenticiden”, wat hoe dan ook fataal zou zijn geweest en mogelijk de oorzaak was om tegen het gebouw aan te vliegen.

Flaco’s Law en de ‘ratten-tsaar’

Als gevolg hiervan wordt het nieuw geïntroduceerde wetsvoorstel “Flaco’s Law” genoemd. Het toedienen van anticonceptie moet zorgen voor een verlaging in de hoeveelheid gif en pesticiden die worden gebruikt om het rattenprobleem van NYC aan te pakken.

Het wetsvoorstel komt naast het andere rattengerelateerde nieuws van deze week, waarbij de burgemeester van de Amerikaanse stad, Eric Adams, de allereerste ‘ratten-tsaar’ van de stad beëdigde. De enige focus van deze rol is het terugdringen van ratten in de hele stad, inclusief nieuwe technologieën om rattenpopulaties uit te roeien.

Er is bezorgdheid dat de nieuwe rol van de tsaar zal afhangen van toenemende uitroeiing, maar Flaco’s Law benadrukt dat er meer ‘humane’ oplossingen mogelijk zijn (en eventueel ook effectiever) zoals anticonceptie.

Jakob Shaw, een speciale projectmanager voor PETA, zei in een verklaring over de Flaco’s Law, dat “het tijd is om deze meer logische en meer humane methoden te omarmen.”

Bron:

#GNvdD: Uitbreiding verbod op gebruik rattengif in Californië

©AnimalsToday.nl Kasper Wienk