Het zelf doden van katten en honden door particulieren wordt per 1 juli strafbaar. Door een maas in de wetgeving was dit, hoe onvoorstelbaar ook, voorheen niet strafbaar. Alleen wanneer aangetoond kon worden dat het dier slachtoffer was geworden van mishandeling werd het strafbaar.

Ganstrekken
Ganstrekken | Foto: Wikimedia Commons

Om een einde te kunnen maken aan het het bizarre Gawstrèkke, oftewel ganstrekken in het Limburgse Grevenbicht is in de bepaling die per 1 juli geldt ook de gans opgenomen.

Bij het ganstrekken hangt men een (speciaal voor dit evenement geprepareerde en gedode) gans ondersteboven aan een touw en ‘stoere’ mannen te paard rijden daar onderdoor en proberen de kop van het dier af te trekken.

Al in 2008 gaf Minister Verburg aan dat ganstrekken niet getuigt van respect voor dieren.

Op 17 februari 2011 heeft de beroepsvereniging van dierenartsen, de KNMvD, zich ook faliekant tegen het ganstrekken uitgesproken en veroordeelde daarbij ook de dierenarts die eerder een gans voor dit spektakel heeft gedood en geprepareerd.

Op de site van de KNMvD staat:

“De KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft met ongeloof en afschuw kennis genomen van het bericht dat een dierenarts betrokken is bij het carnavalsspektakel ‘ganstrekken’ in het Limburgse plaatsje Grevenbicht. Het doden en prepareren van een dier louter en alleen met vermaak als doel past niet binnen de beroepscode die de leden van de KNMvD onderling hebben afgesproken.”

“Dierenartsen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om de omgang met dieren. Zij worden geacht de belangen van het dier te bewaken en dieren met respect te behandelen. Daarin past absoluut niet het doden van een dier voor een luguber spel”, aldus voorzitter Ludo Hellebrekers.

De Partij voor de Dieren deed eerder aangifte wegens dierenmishandeling. Op basis van de daaropvolgende Kamervragen zei toenmalig staatssecretaris Bleker dat het ganstrekken niet getuigt van respect voor het leven van dieren en van respect voor het dode dier.

Vorig jaar januari startte PiepVandaag.nl een petitie tegen het ganstrekken die door 13,463 mensen werd getekend.

Vanaf volgende week is de wet die dit bizarre spektakel moet verbieden dus officieel van kracht. In 2014 wordt er niet meer aan een echte gans getrokken. Goed nieuws!

©PiepVandaag.nl