Het zelf doden van katten en honden door particulieren wordt per 1 juli strafbaar. Dat is goed nieuws, maar andere huisdieren mogen nog altijd ongestraft afgemaakt worden, ook als ze kerngezond zijn. In een brandbrief verzoekt de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren staatssecretaris Dijksma om de nieuwe maatregel toe te passen op alle huisdieren. Dierenliefhebbers worden opgeroepen hun steun te betuigen en de brief digitaal te ondertekenen.

Konijnen - zelf doden
Gezonde huisdieren worden straffeloos gedood door fokkers,
alleen omdat hun uiterlijk niet perfect is | Foto: Koningin Sophia-Vereeniging

Doden

Door een gat in de wet kunnen particulieren, en daarmee ook fokkers, ongestraft hun huisdier doden. Dit gat wordt deels gedicht als op 1 juli het Besluit houders van dieren in werking treedt. Het doden van honden en katten wordt daarmee aan banden gelegd. Voor alle andere huisdiersoorten worden echter geen beschermende maatregelen getroffen. Mensen die zijn uitgekeken op hun parkiet of de verzorging van het konijn te duur vinden, fokkers die van hun pasgeboren caviaatjes af willen omdat hun vachtje niet de goede kleur heeft; iedereen mag deze huisdieren van het leven beroven, zolang het pijnloos gebeurt.

Handhaving

De overheid beperkt de maatregel tot honden, katten en ganzen, omdat men wil bezien in hoeverre het verbod handhaafbaar is. Volgens Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging, mag dit geen reden zijn om het doden van andere huisdieren door particulieren te blijven toestaan.

“De dieren die het vaakst slachtoffer zijn van wanpraktijken blijven vogelvrij. Regelmatig worden er vondsten gedaan van dode huisdieren. Bij het aantreffen van een kist dode cavia’s staat de politie machteloos. De dader kan enkel worden opgepakt als er bewijs is van mishandeling en dat is zelden aan te tonen.”

Culling

Op het internet worden tips uitgewisseld over hoe je dieren het beste kunt doden, variërend van chloroform tot stoeptegels en gruwelijke manieren om hun nek te breken. Dit zogenaamde ‘culling’ wordt regelmatig toegepast door fokkers die van de diertjes af willen.

“Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze minder goed verkopen”, vertelt Van Horck. “Hun hokruimte en voeding worden liever besteed aan soortgenoten die een populair uiterlijk hebben en meer geld opbrengen. Met een algemeen verbod op het zelf doden van huisdieren kan zo’n fokker in ieder geval aangepakt worden.”

Brandbrief

Zolang staatssecretaris Dijksma de wet niet aanpast, sterven veel huisdieren een afschuwelijke dood zonder dat daar een straf op staat. De Sophia-Vereeniging stelde daarom een brandbrief op aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken waarin ze haar dringend verzoekt de maatregel uit te breiden en het zelf doden van álle huisdieren te verbieden. Steunbetuigers kunnen de brief ondertekenen op www.sophia-vereeniging.nl.

Persbericht Sophia-Vereeniging