Ondanks de toenemende aandacht vanuit het publiek voor het welzijn van vee, hebben bedrijven uit de voedingsindustrie hier nog altijd geen oog voor. Dit blijkt uit de tweede Business Benchmark, dit is een onderzoek naar de maatstaf bedrijven, uitgevoerd in opdracht van de World Society for Protection of Animals (WSPA) en Compassion In World Farming (CIWF).

Koeien - dierenwelzijn
Foto: Niels Linneberg via Compfight cc

Tijdens het onderzoek zijn zeventig bedrijven in de voedingsbranche doorgelicht. Niet alleen zijn internationale bedrijven onderzocht, maar ook vier Nederlandse bedrijven: Friesland Campina, Slachterij Vion, Ahold en Unilever. De bedrijven werden in zes rangen ingedeeld, namelijk ‘leiderschap’, ‘volledig’, ‘gevestigd’, ‘vooruitgang’, ‘op de agenda’ en ‘niet op de agenda’.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste bedrijven steeds meer aandacht schenken aan dierenwelzijn in hun productieproces, maar het gaat wel heel traag. Totaal hebben 37 bedrijven dierenwelzijn ‘wel op de agenda’ en ‘niet op de agenda’ staan. In deze bedrijven wordt nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van dierenwelzijn. Positief is dat 17 bedrijven in de drie bovenste rangen staan, vorig jaar waren dat er slechts negen. Binnen deze bedrijven zijn doelstellingen vastgesteld ten aanzien van dierenwelzijn.

Van de vier Nederlandse bedrijven bevinden drie bedrijven zich in de bovenste drie rangen, Unilever zelfs in de tweede, helaas zit Ahold nog in de vierde rang. Tijdens het onderzoek viel op dat dezelfde soort bedrijven soms totaal verschillend scoren, McDonald’s wordt ingedeeld in de derde rang en Burger King staat helemaal onderin. In deze keten doet men niets aan dierenwelzijn.

Voortaan zal ieder jaar een Business Benchmark worden gepresenteerd. Zo kunnen organisaties als WSPA druk op de ketel houden op de leiding van bedrijven om beter te presteren. Dierenwelzijn hoort gewoon een prioriteit te worden, ook op vergaderingen van aandeelhouders.

Het rapport werd gepresenteerd op dinsdag 10 december in Parijs, door Mike Baker, algemeen directeur van WSPA International.

Bron: WSPA.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven