De rechtbank in Haarlem heeft tijdens een spoedprocedure besloten dat het afschieten van smienten in de provincie Noord-Holland niet is toegestaan. De smient is een beschermde eendensoort en de provincies Noord- en Zuid-Holland wilden afschot toestaan. Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland sleepten de provincie Noord-Holland voor de rechter, die de organisaties in het gelijk stelde.

Vrouwtjessmient - smienten
Vrouwtjessmient | Foto via Pixabay

De rechter heeft de afgegeven vergunning in Noord-Holland geschorst tot 6 weken nadat de provincie hierover besloten heeft. De provincie Noord-Holland heeft volgens de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt dat de door de Faunabeheereenheid aangeleverde schadebedragen kloppen. Vogelbescherming is blij met de uitspraak en hoopt dat ook de vergunning in de provincie Zuid-Holland zullen worden geschrost. Vorig jaar schorste de rechtbank ook al in Noord-Holland afgegeven vergunningen voor het afschieten van smienten.

De smient is een beschermde eendensoort die in het noorden van Scandinavië broeden. Nederland is voor de smient een belangrijk overwinteringsgebied, in het bijzonder Noord- en Zuid-Holland. De dieren voeden zich met gras. Boeren klagen dat ze hierdoor schade ondervinden, omdat het gras bedoeld is voor koeien.

De populatie smienten in Nederland neemt de laatste jaren af, zo blijkt uit cijfers van het Netwerk Ecologische Monitoring aan. De vogels hebben last van klimaatverandering, waardoor hun broedsucces de afgelopen 10 jaar afneemt. Het afschieten van smienten draagt bij aan de afname van de populatie.

Bron: Agriholland.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.