Na jaren van aanmodderen om tot een definitieve positieflijst huisdieren te komen presenteert het kabinet vandaag een vergaand verbod op het houden van exotische huis- en hobbydieren. Zo staan onder meer de serval en de egel niet meer op de lijst met toegestane huisdieren. Dierenwelzijnsorganisaties reageren opgelucht.

Positieflijst huisdieren dan toch eindelijk een feit
De serval staat niet op de nieuwe positieflijst huisdieren | Foto: ©Roland van Stokkom via Sonja Pauen/flickr CC BY 2.0

Komt een dier niet voor op de positieflijst dan mag het niet meer gehouden worden. Het concept lijkt simpel en is dat feitelijk ook. In 2015 werd voor het eerst met veel moeite een positieflijst ingevoerd, maar in 2017 is die aangevochten door hobbyhouders en het CBb oordeelde in hun voordeel. Sindsdien leek iedere poging om tot een nieuwe positieflijst te komen gedoemd te mislukken.
.

Karen’s blog: Positieflijst

.
De noodzaak van een positieflijst voor huis- en hobbydieren nam sinds 2017 alleen maar toe. Onder meer door de trend dat influencers met exotische huisdieren volgers hebben die ze in alles nadoen en ook opeens een serval willen. Alleen horen die thuis op de Afrikaanse savannes en graslanden, niet in een Nederlandse achtertuin of huiskamer. Maar door het ontbreken van een positieflijst bleek het in de praktijk mogelijk om zo ongeveer ieder dier te willen houden wat je kon verzinnen.
.

Karen’s blog: De noodzaak van een positieflijst

Karen Soeters van House of Animals schreef drie jaar geleden een serie blogs over de soap rond de totstandkoming van een positieflijst huisdieren. Niet alleen vanwege het totale gebrek aan prioriteitenstelling bij de overheid, maar vooral door de absurde positie waarin Nederland zich bevond inzake het houden van allerhande exotisch huisdieren. Alles leek mogelijk.
.

Karen’s blog: Geen moreel besef versus de positieflijst

.
Een bijna vrije markt van deze dieren stimuleert onder meer dat ze door stropers massaal uit het wild worden geroofd, om vervolgens een doorgeschoten verzamelwoede te stillen of om statussymbool te worden van decadente ego’s.
.

Karen’s Blog: De positieflijst voor huisdieren, de soap continues

.
Bij iedere poging lijkt de gekozen werkwijze om tot een wijs samengestelde lijst te komen niet effectief en loopt het opnieuw uit op een mislukking. Zo blijkt de Raad voor Dieraangelegenheden geen uitkomst te bieden om tot een systematisch samengestelde lijst te komen met dieren die je in Nederland mag houden. Maar wie is dan wel geschikt?
.

Karen’s blog: Positieflijst poging nummer 4

.
Als er in Nederland iets op dit vlak te onderzoeken valt kom je al snel uit bij Wageningen Universiteit (WUR). In wat een gebed zonder einde lijkt kan ook de expertise van de WUR niet voldoende duiten in het zakje doen om een positieflijst tot stand te brengen. Een vaak gehoord woord is ‘stakeholders’. Belanghebbenden lijken nog steeds in staat iedere poging om tot een positieflijst te komen te frustreren.
.

Karen’s blog: Positieflijst ‘systematiek nr. 5’

.
De positieflijst is bedoeld om paal en perk te stellen aan het houden van allerhande exotische huisdieren die daar niet geschikt voor zijn, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. De beperkingen zijn ook bedoeld om stroperij tegen te gaan en illegale dierenhandel. Ook moet er een moraal ontstaan dat je geen wild dier in een kooitje stopt enkel voor je eigen pleziertje. Maar jaren van uitstel leverden niets op en absurde uitspattingen op sociale media rond het houden van exotische huisdieren waren niet aan te pakken.
.

Karens blog: Positieflijst poging nummer 6

Positieflijst huisdieren dan toch eindelijk een feit?

Inmiddels lijkt er nu dan toch een nieuwe geslaagde poging te zijn en komt er eindelijk duidelijkheid in ons land welke dieren je als huisdier mag houden. Karen Soeters:

“Dat er na al die jaren nu dan toch een positieflijst voor huis- en hobbydieren wordt ingevoerd lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat is hier een bureaucratie aan vooraf gegaan en wat heeft dat bakken met geld gekost. Zodra ik de lijst heb ga ik eens kijken wat na al die jaren gehannes nu eigenlijk de verschillen zijn met de lijst uit 2015.”

Ook Stichting AAP is tevreden met de vandaag gepresenteerde positieflijst, zegt woordvoerder Peter de Haan. Exotische dieren als woestijnvossen, poolvosjes en degoes komen regelmatig bij AAP terecht:

“We zien de afgelopen jaren echt elk kwartaal een verdubbeling van het aantal servals dat wij in onze opvang krijgen. Het is echt een ’hypedier’ geworden. Gewoon verhandeld op Marktplaats, dat terwijl de dieren een specifieke verzorging nodig hebben.”

Karen Soeters hoopt dat het nu een definitieve lijst is, en blijft:

“Je weet nooit of iemand zich tekortgedaan voelt en de lijst opnieuw gaat aanvechten. Laten we duimen dat de nu gehanteerde methodiek wel vruchten afwerpt voor dieren.”

Het ministerie laat weten dat er voor deze positieflijst door wetenschappers een geheel vernieuwde methodiek is ontwikkeld en dat de uitkomst is beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Vooralsnog is nog niet duidelijk welke ‘afvloeiingsregelingen’ er komen voor mensen die straks een verboden huisdier bezitten. Binnenkort wordt er ook een Europese positieflijst verwacht.

Bronnen:

AAP pleit voor Europese positieflijst huisdieren

©AnimalsToday.nl BVR