Eindelijk was het zover. Er zou een einde komen aan het onbeperkt mogen houden van allerlei exoten uit de hele wereld en wel dankzij de positieflijst. Dieren die vooral worden gehouden als zogenaamde zichtdieren. Door mensen die niets met het welzijn van het dier hebben maar alles met hun eigen welzijn. Als de eigenaar er behoefte aan heeft, gaat hij even naar de dieren kijken, en natuurlijk valt er ook geld te verdienen met de handel in deze exoten.

wasbeerhond - positieflijst
Wasbeerhond | Foto: Pixabay

De kleine woestijnspringmuis of de drievingerige luiaard zijn dieren waar je misschien nog nooit van gehoord hebt maar die dus wel gehouden worden en verhandeld met voor deze dieren rampzalige gevolgen. En dat alleen omdat het kan. Waarbij geldt , hoe exclusiever hoe beter. Ik kan mij herinneren dat ik bij stichting AAP jaren geleden een filmpje maakte toen er een wasbeerhond werd binnen gebracht. Ook zo’n dier dat totaal ongeschikt is om als huisdier te houden. De wasbeerhond is namelijk een niet-gedomesticeerd en onhandelbaar roofdier. Een dier dat thuishoort in de natuur van Oost-Azie en niet in een Nederlandse woonkamer of schuur. Terwijl de directeur van stichting AAP mij instrueerde hoe ik de kooi zo kon vast houden dat mijn vingers buiten bijtafstand van het arme dier bleven vroeg ik de eigenaar waarom hij ooit bedacht had een wasbeerhond als huisdier te willen hebben. “Nou gewoon het is weer eens wat anders. Iedereen heeft een kat een hond of een konijn maar niemand een wasbeerhond” aldus de eigenaar die gelukkig eindelijk wel verstandig was en afstand deed van het dier.

Platform Verantwoord Huisdierenbezit

Helaas is er een groep houders die vol blijft houden dat je ieder exotisch dier zou moeten mogen houden en zij hebben zich verenigd in het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, het PVH. Aan de ene kant heeft het PVH geheel bereidwillig meegewerkt aan het tot stand komen van de positieflijst maar vervolgens is deze medewerking gebruikt om de mede door hen ingezette systematiek via de rechter weer onderuit te halen.

De rechter heeft afgelopen week, geheel terecht naar mijn mening overigens, geoordeeld dat de inzet van stakeholders in de vorm van de Positieflijst Expert Commissie (PEC) in een dergelijk belangrijk proces, niet had mogen gebeuren. Zo is onder andere geoordeeld dat de PEC dusdanige belangen heeft dat daarmee de beoordeling die in belangrijke mate door de PEC leden zelf is uitgevoerd, niet voldoende onafhankelijk en wetenschappelijk kan zijn. Dit is de belangrijkste reden dat niet voldaan is aan de eisen van het Andibel arrest. Een arrest dat heel specifiek de voorwaarden benoemt waar een positieflijst aan moet voldoen.
.

.
Het platform heeft nu de spreekwoordelijke de champagneflessen opengetrokken maar ik ben ervan overtuigd dat dit feestje van korte duur gaat zijn. De uitspraak van de rechter heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de positieflijst nu maar strekt veel verder. In feite is het een opdracht aan de overheid om daar waar er duidelijk verschillende belangen een rol spelen, er dus geen gebruik meer mag worden gemaakt van stakeholders. Hiermee heeft het PVH de deur volledig dicht laten gooien voor elke wijze van samenwerking in de toekomst met betrekking tot het opstellen van positieflijsten en ook voor deelname aan andere processen.

Onvoorstelbaar

Het is in deze moderne tijd onvoorstelbaar dat het houden van exotische dieren nog bij wet toegestaan is. Deze dieren worden ernstig in hun welzijn aangetast misbruikt voor handel, uit het wild gevangen met zelfs het gevaar van helemaal uitsterven als gevolg. . En dan heb ik het nog niet eens over het gevaar voor de volksgezondheid die er wel degelijk is door het via deze dieren binnenbrengen van exotische virussen en bacteriën. Maar het Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit (hoe verzin je zo’n naam) kan het allemaal niets schelen.

Het welzijn van de dieren is voor deze mensen volstrekt van ondergeschikt belang met alle gevolgen van dien…

©AnimalsToday.nl Karen Soeters