België heeft er een nieuwe waterkeversoort bij en wel de grijze ruighaarwaterkever. Het diertje werd gevonden in natuurgebied De Westhoek. Tot verrassing van de onderzoekers bleef het hier niet bij. In De Westhoek en Tobruk werden tevens twee soorten waterkevers ‘herontdekt’, die beiden werden beschouwd als uitgestorven. België telt in totaal ongeveer 330 soorten waterkevers.

Keversoort
De Westhoek, leefgebied van de nieuwe keversoort | Foto: Godfried Warreyn/Wikipedia

Vooral met de ontdekking van de grijze ruighaarwaterkevers waren de onderzoekers verrukt. In 1920 werd gemeld dat de soort niet in België is waargenomen, ook in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn geen exemplaren van deze keversoort aangetroffen. De waterkever werd aangetroffen in De Westhoek, een natuurgebied met glooiende oevers.

Behaarde oevergraafkever
In Tobruk werd, voor de eerste keer sinds 1949, de behaarde oevergraafkever herontdekt. Ook in dit natuurgebied liggen diverse grotere plassen. Bij één van deze plassen is het geschikte leefgebied van deze waterkever te vinden, met veel los zand, zowel onder als boven water. Volgens wetenschappers is nog lang niet alles ontdekt aan de Belgische kust en denken zij nog vele nieuwe waterkeversoorten te ontdekken.

In Langdonken werd nog een herontdekking gedaan. Tijdens onderzoek door Kevin Scheers van het Instituut voor Natuur en Bos werd in een waterstaal een klein waterkevertje aangetroffen, een beestje van slechts 2,5 mm groot. De laatste keer dat de behaarde oevergraafkever werd gevonden in België was in 1948. Ook daarvoor was het diertje al zeldzaam. Een paar keer eerder werd de oevergraafkever in België gesignaleerd, in 1916 (Averbode), 1923 (Vinderhoute) en in 1939 (in Werchter).

De waterkever komt niet alleen in België voor. Ook in Nederland wordt dit insect waargenomen in twee provincies, in Duitsland en in het noorden van Frankrijk.

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven