Stichting AAP heeft een rapport gepubliceerd over het alarmerende gebrek aan EU-regelgeving voor privébezit van de overgrote meerderheid van alle 5.488 bekende zoogdiersoorten, waarvan de meeste wel ergens als huisdier in de EU gehouden kunnen worden. Zelfs soorten met buitengewoon complexe zorgbehoeften, zoals primaten, zijn in veel EU-lidstaten toegestaan ​​als gezelschapsdieren. Een Europese positieflijst voor huisdieren is daarom pure noodzaak.

Europese positieflijst
Stichting AAP pleit voor een Europese positieflijst voor huisdieren | Foto: publiek domein

De lappendeken van regelgeving in Europa zorgt ervoor dat er geen consensus is om te bepalen welke soorten zijn toegestaan ​​en welke niet, laat staan ​​aan welke welzijnseisen moet worden voldaan. Raquel García-van der Walle, hoofd van het openbare beleid van AAP:

“De exotische huisdierenhandel is een pan-Europese industrie waarbij miljoenen dieren betrokken zijn, maar er is geen EU-wetgeving betreffende het welzijn van huisdieren, inclusief exotische huisdieren. Wat ons rapport laat zien is dat de huidige lappendeken van nationale wetgeving die probeert om het houden van exotische huisdieren te reguleren, niet geschikt is voor het beoogde doel, en het dierenwelzijn, de inheemse biodiversiteit en de menselijke gezondheid en veiligheid in gevaar brengt.”

Europese positieflijst
Overzicht in percentages toegestane huisdieren op totaal van 5488 bekende soorten | Beeld: Stichting AAP

Gefragmenteerde wetgeving

De exotische huisdierenhandel is booming en grotendeels ongecontroleerd. Het onderzoek van AAP laat extreme verschillen zien in de soorten die zijn toegestaan ​​of verboden in verschillende EU-lidstaten, zelfs in buurlanden. Deze fragmentatie van de wetgeving roept twijfels op over de consumentenbescherming. Ook is er sprake van een wijdverspreid gebrek aan kennis bij toekomstige exotische huisdierhouders, want consumenteneducatie faalt en daarmee ook verantwoord eigenaarschap. Daarom pleit AAP voor een positieflijst van soorten die als huisdier in de hele EU zijn toegelaten. Een dergelijke lijst zou de transparantie en consumentenvoorlichting vergroten. García-van der Walle:

“Wij geloven dat een Europese positieflijst de meest haalbare manier is om dit probleem op EU-niveau te regelen.”

Europese positieflijst deel van Europese waarden

Hoe we dieren behandelen maakt deel uit van de ethische waarden van de Europese Unie. Stichting AAP roept de nieuwe Europese Commissie op om daarnaar te handelen, als opstap naar een Europese positieflijst voor huisdieren.

  • Lees het rapport hier (pdf)

Bron: