Gaf het OM eerder nog aan dat de zaak van de zogenaamde ponypletters geen prioriteit had, vandaag werd bekend gemaakt dat het OM niet overgaat tot vervolging. De negen verdachten zijn voor een gesprek bij de officier van justitie ontboden waarin hen is verteld dat zij zeer ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, maar pas bij herhaling zal dit tot strafrechtelijke vervolging leiden.

ponypletters
Een sigaret roken op de onder het gewicht bezweken pony | Foto: screenshot video – via LiveLeak

Een aantal zaken blijken verjaard te zijn en voor de rest lijken vooral de conclusie dat de verdachten ‘last’ hebben gehad in hun privéleven door de publiciteit rond deze zaak dat het OM besloten heeft te seponeren.

Zelfmoord
De hoofdverdachte Carlo M. van Napoleon Videoproducties uit Alkmaar is in 2015 overleden. Hij kan uiteraard niet meer vervolgd worden. Over de doodsoorzaak van de man is officieel niets bekend, maar er werd destijds op het forum bokt.nl gemeld dat het om zelfmoord gaat.

ponypletters
OM heeft geen haast met dossier ponypletters | Screenshot uit de meest recent opgedoken video

De zaak van de ponypletters kwam aan het licht toen in 2013 filmpjes verschenen waarin duidelijk sprake was van dierenmishandeling met een zogenaamde erotische bedoeling. Op de filmpjes zijn schaars geklede vrouwen te zien die op onder andere Shetland pony’s maar ook andere dieren zoals geiten gaan zitten. Op een van de filmpjes is te zien hoe een kleine pony bezwijkt onder het het gewicht van de berijder.

In het onderzoek heeft het OM uiteindelijk ongeveer 60 filmpjes geselecteerd die als strafbaar aan te merken zijn. Deze films zijn in opdracht van het OM en de rechter-commissaris onderzocht door een externe gedragsdeskundige.

ponypletters
Foto: screenshot video Napoleon-ridingcult.com via LiveLeak

Emotioneel beschadigd
Een deskundige heeft vastgesteld dat de pony’s die gebruikt werden in de films en die uiteindelijk in beslag zijn genomen door de dierenpolitie, ernstig emotioneel beschadigd waren door jarenlange mishandeling.

Uiteindelijk heeft het OM er twee jaar over gedaan om tot de schokkende conclusie te komen dat de verdachten in deze zaak niet worden vervolgd.

Hieronder de letterlijke weergave door het OM over de verdachten:

Hoofdverdachte
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de hoofdverdachte, de eigenaar van het filmbedrijf, zelf alle video’s gefilmd en geproduceerd. Ook zou hij de dieren en de actrices hebben geregeld. Zelf was hij eigenaar van drie van de mishandelde paardjes.
De hoofdverdachte is vorig jaar overleden. Het OM kan hem daarom niet vervolgen.

Verdachte 1
De toenmalige echtgenote van de hoofdverdachte heeft jarenlang geholpen bij het produceren van de films Zij zou op de filmlocaties de dieren hebben verzorgd en de productie hebben ondersteund. De persoonlijke omstandigheden van deze verdachte zijn naar het oordeel van het OM zodanig, dat de zaak tegen haar is geseponeerd. Op de grond dat zij zodanig ernstig is getroffen door de gepleegde feiten of met de name de gevolgen daarvan, dat , zoals dat juridisch heet, verdere vervolging niet opportuun is.

Verdachte 2 en 3
Het filmpje dat in 2013 massaal werd gedeeld op internet, dateert uit ongeveer 2004. In 2013 was dit strafbare filmpje dus al drie jaar verjaard. De vrouw die hierop te zien is zou met de mannelijke medeverdachte, die op het filmpje te horen is, zelf meerdere filmpjes hebben gemaakt in de periode rond 2004. Ook die oude opnames zijn al lang verjaard en sindsdien zijn er geen nieuwe feiten tegen deze verdachten bijgekomen. Het OM heeft hun zaak daarom ook moeten seponeren .

Verdachte 4 en 5
Het OM vervolgt daarnaast twee verdachte eigenaren van de – in de onderzochte films -mishandelde pony’s, paarden en andere dieren niet, omdat:

  • deels niet bewezen kan worden dat zij (vooraf) op de hoogte waren van wat er met de dieren gebeurde die zij aan de hoofdverdachte verhuurden;
  • deels sprake is van een gering aandeel in de strafbare feiten;
  • omdat er rekening wordt gehouden met het tijdverloop sinds de start van het onderzoek;
  • deze personen ernstig last hebben ondervonden van de publiciteit rond deze zaak.

Verdachte 6, 7, 8 en 9
Vier vrouwen tenslotte, worden verdacht van het meermalen berijden en mishandelen van de dieren op beeld. Dit zijn ernstige strafbare feiten. De vrouwen handelden weliswaar voornamelijk op initiatief en instructies van de hoofdverdachte, maar zij zijn de daadwerkelijke uitvoerders van de mishandelingen geweest.

Aldus het OM.

Hieronder zijn drie filmpjes te bekijken. Dit zijn schokkende beelden, ongeschikt voor kinderen:

©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.