Onderzoek in opdracht van minister Schouten van LNV toont aan dat het toezicht op de Noordelijke slachthuizen op zo ongeveer alle punten ernstig tekortschiet. Er heerst een sfeer van intimidatie waardoor keuringsartsen hun werk niet goed kunnen doen, kreupele en zieke dieren worden regelmatig gewoon afgevoerd naar de slacht, terwijl dat verboden is en meldingen over misstanden worden genegeerd. Het onderzoek bevestigt wat klokkenluiders al veel eerder naar buiten brachten, maar het houdt de directie van de NVWA uit de wind. En dat klopt niet, vinden onder meer betrokken veeartsen.

onderzoek
Minister Schouten: Toezicht noordelijke slachthuizen schiet tekort | Foto (illustratief): publiek domein

Nadat klokkenluiders, onder meer via Animals Today, aan de bel trokken over ernstige wantoestanden bij de Noordelijke slachthuizen, besloot minister Schouten tot een onderzoek. De uitkomsten daarvan zijn ronduit schokkend te noemen, maar wie het nieuws volgt weet dat de conclusies overeenkomen met de meldingen van de klokkenluiders.

Met de uitkomsten in de hand waarschuwt de minister dat controleurs die hun werk niet goed doen moeten vrezen voor hun baan. Ook denkt ze erover om het toezicht en de keuring bij verschillende instanties onder te brengen, dus niet alles door de NVWA te laten uitvoeren. Dit begint te lijken op het pleidooi van professor meester Pieter van Vollenhove, die in zijn boek ‘Oproep van een waakhond’ pleit voor het vormen van een nationale veiligheidsinspectie, met een uniforme werkwijze vergelijkbaar met de nationale politie.

Karen’s blog: Pieter van Vollenhoven heeft gelijk

Directie NVWA bij onderzoek buiten schot gehouden

Wat echter bij veel keuringsartsen in het verkeerde keelgat schiet is dat de minister zich niet expliciet richt tot de directie van de NVWA, maar de verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de werkvloer legt. Een aantal veeartsen zou erg ‘soepel in de leer’ zijn en veel ‘door de vingers zien’. En keuringsartsen die hun werk wel willen doen zouden hierdoor onder druk gezet worden om ook maar zaken toe te staan die de wet verbiedt.

De schuld wordt dus vooral gelegd bij een groep controleurs die te soepel zou zijn, terwijl gelijktijdig geconcludeerd wordt dat er sprake is van intimidatie waardoor inspecteurs hun werk niet goed kunnen doen. De kans dat een veearts of inspecteur onder druk gezet wordt is dus (bewezen) aanwezig en om deze reden willen sommige controleurs niet eens meer in bepaalde slachthuizen werken. Het is op dat moment aan de directie van de NVWA en de politie om te garanderen dat deze mensen hun werk wel veilig kunnen doen, vrij van intimidatie en conform de wet.

Het mag dus niet zo zijn dat iemand die geïntimideerd wordt de wacht wordt aangezegd en ook nog eens als schuldige wordt aangewezen van de reden waarom andere controleurs hun werk niet goed kunnen doen, vinden betrokken veeartsen.

Slachthuiseigenaar slaat dierenarts NVWA neer


Daarnaast vindt de intimidatie van NVWA-medewerkers niet alleen plaats door de slachthuizen maar ook door de directie van de NVWA. Karen Soeters deed eerder een oproep aan klokkenluiders om zich te melden en dat deden ze:

“Duidelijk is dat het hoger management [van de NVWA – red.] buiten schot is gehouden en dan met name Jan Meijer, Henk Luijmers en Gerard Mensen. Met zekerheid zijn meerdere medewerkers met verhalen gekomen over machtsmisbruik door de leiding zelf. Juist medewerkers die precies willen handhaven. Deze medewerkers heb ik zelf gesproken.”

Het onderzoek in opdracht van het ministerie deugt niet, aldus Soeters:

“Het onderzoeksbureau heeft zich laten beïnvloeden door het hogere management en de oorzaken van de problemen vooral op de werkvloer neergelegd, bij de dierenartsen en dan met name bij de oudgedienden. Veel dierenartsen en medewerkers hebben niet geslapen van dit rapport en zijn als de dood voor de leiding die nu lijkt te blijven zitten.”

Onacceptabel

Minister Schouten zegt de oorzaak van de misstanden niet alleen bij de (medewerkers van – red.) de NVWA te leggen maar ook bij boeren en handelaren die uit economisch gewin ‘wrakke dieren voorzien van paracetamol om ze vervolgens op transport te zetten’. Dit noemt ze onacceptabel. De minister heeft verder aangekondigd om te kijken of er meer veeartsen nodig zijn en had eerder al besloten dat kleine en middelgrote slachthuizen voorzien moeten worden van camera’s, die het werk van de controleurs zouden ondersteunen. Volgens Karen Soeters probeert de minister ons hiermee in slaap te sussen:

“Als je de koppen leest denk je in eerste instantie: wow, zie je nou wel! Maar als je verder leest dan je neus lang is weet je dat de directie van de NVWA er weer mooi vanaf komt in dit rapport, terwijl diezelfde directie de klokkenluiders, die hun werk enorm serieus nemen, liever als ‘onprofessioneel’ bestempelt en ‘niet-integer’.”

Inmiddels is gebleken dat ook elders in het land grote twijfels bestaan over de werkwijze van de NVWA bij slachthuizen, waardoor de uitkomst het onderzoek naar de Noordelijke slachthuizen waarschijnlijk niet alleen voor dat deel van het land geldt.

  • Klokkenluiders uit heel Nederland kunnen zich nog altijd melden:

Karen’s blog: Oproep inspecteurs Noordelijke slachthuizen


Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel