Op 14 en 15 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of in de buurt. Dit jaar is het extra speciaal, want 2019 is het Jaar van de Egel én het is de tiende editie van het Egelweekend.

egelweekend
Egel (Erinaceus europaeus)  | Foto: publiek domein

De eerste landelijke egeltelling was tijdens het Jaar van de Egel in 2009. Dat weekend was een groot succes: er kwamen meer dan 20.000 meldingen binnen. Sindsdien is het Egelweekend een jaarlijks terugkerend evenement.

De Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland willen met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. De waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland, want door de jaren heen ontstaat er een goed beeld van hun verspreiding in Nederland. Met de groei van steden en dorpen zijn tuinen steeds belangrijker geworden voor egels, dus is het goed om te weten waar ze voorkomen en waar niet.

Dit jaar organiseert de Egelwerkgroep in het kader van het Jaar van de Egel veel activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld een Jaar van de Egel T-shirt winnen door mee te doen aan de Egeltelling en een foto in te sturen van de egel(s) in jouw tuin.

Levend en dood

Tijdens het Egelweekend gaat het om alle egels die in 2019 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. Zowel egels in als buiten de tuin tellen mee. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels, maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.

egelweekend
Alle egels tellen mee | Foto: publiek domein

Egelpopulatie matig afgenomen

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2018 matig is afgenomen. De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Maar over de gehele periode genomen is er een afnemende trend waar te nemen. Zo is de populatie na een piek in 1995 afgenomen, om vanaf 2003 weer te herstellen. Vanaf 2008 volgde weer een afname, met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol.

In 2016 was er sprake van herstel van de populatie. In 2017 en 2018 is de populatie echter weer afgenomen en benaderden we het dieptepunt uit 2014. De eerste aanwijzingen voor 2018 waren gunstig: van verschillende kanten kwamen in het voorjaar meldingen dat men weer meer egels zag. Maar de lange droge periode in de zomer gooide roet in het eten. Zo kwamen er meldingen van dode jongen, omdat de vrouwtjes door gebrek aan voedsel door de droogte niet voldoende melk konden produceren. Volwassen egels hadden het ook moeilijk.

egelweekend
1 egel, 2 egels, 3 egels… | Foto: Bastiaan Willemsen

Egels melden

Het melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in uw tuin kun je doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven onder andere via dit meldpunt.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.