Wat zou ik graag over iets anders schrijven vandaag, maar ik ga het toch weer hebben over de ganzen. Het blijft onvoorstelbaar dat we hier in Nederland 15.000 ganzen een pijnlijke dood injagen onder het mom voor de veiligheid op Schiphol, terwijl deze actie niets structureels toevoegt aan die veiligheid.

Dat is in het buitenland ook opgevallen. Op de site van de Ganzenbescherming staat dat er in Italië een petitie is gestart om de 10.000 ganzen te redden die hier in Nederland vergast gaan worden. Wie gaat ze vertellen dat het er om onverklaarbare redenen ineens 15.000 zijn geworden…

Overigens lees ik in de meeste berichten nog steeds dat het om 5.000 tot 10.000 ganzen zou gaan. Niet dus… 15.000!

Naast de provincies Utrecht en Noord-Holland is er ook in Zuid-Holland op 31 mei toestemming gegeven ganzen te vergassen. Provinciale Statenlid voor de Partij voor de Dieren van Zuid-Holland, Carla van Viegen, heeft aangekondigd hier vragen over te gaan stellen.

Ondertussen is de ganzenvergassing in volle gang. We krijgen verontrustende berichten en foto’s toegestuurd. Onderstaande foto illustreert een bijkomende gruwelijkheid van ganzenvergassing. Er zijn vrijwel altijd overlevenden van vangacties. De overlevende dieren zijn getuige geweest van het opjagen en doden van hun soortgenoten en ternauwernood ontsnapt aan eenzelfde lot. Ze zijn dan ook volledig in paniek en vluchtten alle kanten op, ook naar wegen en daar worden velen dan alsnog gedood, door passerende auto’s.

Onderstaande foto werd genomen in de Polder Groot Mijdrecht, provincie Utrecht, bij het natuurontwikkelingsgebied van Natuurmonumenten aan de Botsholse Dwarsweg en aan de oever van de Botshol. [PiepVandaag.nl]

Ruiming Ronde Venen - ganzen
Ruiming Ronde Venen

Op veel plaatsen zwemmen nu ook ontheemde kuikens rond. De ouders zijn weggevangen en vergast, de kuikens blijven achter. Als je toch bedenkt dat ganzen in hechte groepen leven en bovendien monogaam zijn. Is dit toch een verschrikking!

Kuikens - ganzen
Kuikens zwemmen ontheemt achter elkaar aan, zonder ouderdieren

Ik las ergens in een aanbeveling dat het naast het vergassen van de dieren goed zou zijn van een “setje” ganzen één dier dood te schieten. Dan komt er niet zo snel nageslacht juist omdat de dieren monogaam zijn. Hoe ziek moet je zijn om een dergelijk voorstel te doen. En dat terwijl de oplossing zo voor de hand ligt. Restricties aan de landbouwgronden rond Schiphol. Boeren niet vriendelijk voorlichten, maar verplichten andere gewassen te verbouwen en op tijd om te ploegen.

Terwijl ik dit typ, merk ik dat ik steeds meer op mijn toetsenbord ram, uit boosheid. Toen ik voor de items die we maakten met RTV Noord-Holland Jaap Bond interviewde, gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland en verantwoordelijk voor de ontheffing om de ganzen te kunnen vergassen vroeg ik hem het volgende:

“Dus eigenlijk komt het er op neer dat mijn veiligheid minder belangrijk is dan de belangen van de boeren rond Schiphol want anders zouden die pachtcontracten toch worden aangepast?”

“Dat klopt”, was zijn ontluisterende antwoord. Dan te bedenken dat de meeste landbouwgronden rond Schiphol verpacht worden aan de boeren door de overheid.

Inmiddels heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland een hoorzitting aangevraagd over het ganzenbeleid.  Marianne Thieme wil naast die hoorzitting ook aandacht voor de uitermate pijnlijke dood die de ganzen tegemoet gaan.

“Het vergassen van ganzen met het verdelgingsmiddel CO2 veroorzaakt bovendien buitensporig veel dierenleed. CO2 is een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood.” [AT5]

Tot slot heeft de Ganzenbescherming een poster gemaakt die je kunt downloaden en bijvoorbeeld voor je raam kunt hangen, uit protest. Dat is in ieder geval wat ik zo dadelijk ga doen…

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Poster - Stop Vergassingen - ganzen
Klik op de foto voor een groter exemplaar