Opnieuw heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven om de komende weken ganzen tot op een afstand  van 20 kilometer van Schiphol te laten vergassen. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de manier waarop de provincie met de ganzen rond Schiphol omgaat. De partij wil een hoorzitting over het ganzenbeleid van de provincie. 

Moedergans met kleintjes - hoorzitting ganzenbeleid
Moedergans met kleintjes | Foto: drhenkenstein via Compfight cc

Voor de Partij voor de Dieren staat veiligheid van het vliegverkeer voorop, maar het op grote schaal doden van ganzen gaat de veiligheid niet verbeteren, integendeel. Om botsingen tussen ganzen en vliegtuigen te voorkomen zijn andere maatregelen nodig dan het domweg doden van dieren. De dieren gaan voor niets een pijnlijke dood tegemoet. Het doden van de ganzen gebeurt in de periode dat de vogels in de rui zijn en niet weg kunnen vliegen. De jonge ganzen kunnen nog niet vliegen en zijn daarmee ook een makkelijke prooi om de gascontainer in te jagen.

De Partij voor de Dieren dringt er al jaren bij Gedeputeerde Staten op aan om maatregelen te treffen die echt helpen om de vliegveiligheid te verbeteren: verwijder het voedselparadijs voor ganzen rondom Schiphol. Nu worden tot aan de start- en landingsbanen aan toe volop gewassen geteeld die aantrekkelijk zijn voor ganzen.  Hiermee worden ganzen  naar het gebied gelokt, wat onveilige situaties oplevert. Gedeputeerde Staten maakt onvoldoende werk van beperkingen stellen aan het grondgebruik. Hierdoor blijven de risico’s op baankruisingen groot. Maandag 3 juni zal de Partij voor de Dieren opheldering vragen over de verleende ontheffing in Provinciale Staten.

Met een hoorzitting wil de Partij voor de Dieren dieper ingaan op het ganzenbeleid van de provincie dan het debat dat de afgelopen tijd in Provinciale Staten is gevoerd. Een hoorzitting is een uitstekend middel om alle informatie op tafel te krijgen. Voor deze hoorzitting worden experts uitgenodigd die de Statencommissie wil horen.

Persbericht Partij voor de Dieren