Zoals PiepVandaag.nl gisteren meldde, is Duke Faunabeheer in opdracht van de provincie Utrecht begonnen met het vergassen van ganzen.

De ganzen kunnen op dit moment niet vliegen omdat ze in de rui zijn. Volwassen vogels ruien alle slagpennen tegelijkertijd en kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet vliegen. De rui valt meestal samen met de periode waarin de jongen zich in het nest bevinden. Het niet kunnen wegvliegen maakt het ganzenruimen juist nu zo effectief en laf.

Er zijn vrijwel altijd overlevenden van de vangacties.

De overlevende dieren zijn getuige geweest van het opjagen en doden van hun soortgenoten en ternauwernood ontsnapt aan eenzelfde lot. Ze zijn dan ook volledig in paniek.

En dan openbaart zich een bijkomende gruwelijkheid van de ganzenvergassing. In paniek vluchten de ganzen alle kanten op, ook naar wegen en daar worden velen dan alsnog gedood, door passerende auto’s.

Onderstaande foto’s werden genomen in de Polder Groot Mijdrecht, provincie Utrecht, bij het natuurontwikkelingsgebied van Natuurmonumenten aan de Botsholse Dwarsweg en aan de oever van de Botshol.

Ruiming Ronde Venen - vergassing
Ruiming Ronde Venen
Ruiming Ronde Venen - vergassing
Ruiming Ronde Venen
Ruiming Ronde Venen - vergassing
Ruiming Ronde Venen

©PiepVandaag.nl