Afgelopen week bracht Stichting Proefdiervrij Tweede Kamerleden op de hoogte over de uitkomsten van een proefschrift van Peter van Meer van de Universiteit Utrecht. In het onderzoek van Van Meer wordt aangetoond dat dierproeven worden gedaan die voor de mens weinig of geen nut hebben.

Foto: PhOtOnQuAnTiQuE / Foter.com / CC BY-NC-ND

Uit de inbreng van verschillende Tweede Kamerleden in de debatten over de begroting van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de conclusies uit het onderzoek breed gedragen worden. Onder andere de leden Van Veldhoven (D66), Graus (PVV), Ouwehand (PvdD) en Van Gerwen (SP) refereerden afgelopen donderdag en vrijdag aan de uitkomsten van het proefschrift.

Minister Kamp heeft op basis van hun inbreng toegezegd dat, in het kader van het topsectorenbeleid, aandacht gevraagd zal worden voor het ontwikkelen van proefdiervrije onderzoekstechnieken en het terugdringen van het gebruik van proefdieren.

Overbodige dierproeven en innovatie
Het proefschrift van Van Meer, The Scientific Value of Non-clinical Animal Studies in Drug Development, bevat opvallend sterke conclusies. Zo blijken dierproeven voor chemische medicijnen vrijwel niet te voorspellen welke bijwerkingen bij mensen voorkomen. Ook toont het aan dat de dierproeven op apen, voor het vaststellen van de gevaren van biofarmaceuticals, geen nieuwe kennis opleveren.

Tot slot blijkt dat het testen van biosimilars (biologisch geneesmiddel op basis van geneesmiddel waarvan het patent is verlopen) op proefdieren geen zin heeft, omdat de verschillen met het gepatenteerde geneesmiddel te klein zijn.

Dit deed Proefdiervrij er toe besluiten de resultaten te delen met Tweede Kamerleden. Marja Zuidgeest van Proefdiervrij licht toe:

“Het proefschrift onderschrijft onze visie dat gezondheidsbescherming van de mens gebaat is bij een beter testtraject, gebaseerd op modellen die dichter bij de mens staan. Deze ambitie past binnen de ambitie van de topsectorenbeleid van het ministerie van EZ: innovatie binnen het kader van gezondheidsbescherming.”

Actieplan aanpak dierproeven
Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken werden door de Kamerleden ook vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma. Deze hadden, bovenop de al eerder afgedwongen toezegging van Minister Kamp, ook impact op het terugdringen van het gebruik van proefdieren in sectoren die buiten het topsectorenbeleid vallen. De Kamerleden wezen in hun inbreng onder andere op de mogelijkheden daarvoor wetgeving te ontwikkelen en concrete doelen aan het beleid te koppelen. De staatssecretaris zegt toe hier inhoudelijk op terug te komen in haar actieplan dat in december 2013 verwacht wordt.

Proefdiervrij laat in haar reactie weten tevreden te zijn over de brede steun van de Tweede Kamer voor de door haar geagendeerde inzichten. De stichting geeft aan de politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en de inhoud en verwachte uitkomsten, van het door de staatssecretaris beloofde actieplan, kritisch te beoordelen.

Persbericht Proefdiervrij


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.