Omroep Brabant presenteerde deze week de schokkende resultaten van een grootscheeps onderzoek naar malafide hondenhandel. De provincie Noord-Brabant blijkt de spil te zijn in een netwerk van schimmige handelaren en maffia-achtige praktijken met veel te jonge, ernstig verwaarloosde en zieke puppy’s als inzet. Omroep Brabant sprak voor hun onderzoek met verschillende partijen, waaronder gedupeerden en dierenartsen.

horror-hondenhandel
Foto: Pixabay

Uit de verschillende gesprekken blijkt dat hondjes bedoeld voor Nederland en België grootschalig worden gefokt op puppyfarms/puppymills in vooral Oost-Europa en onder erbarmelijke omstandigheden de eerste weken van hun leven moeten door brengen. Daarna gaan ze met honderden tegelijk op transport, veel te jong, weg van hun moeder. Met vrachtwagens en busjes worden zo onder andere naar Brabant gebracht. Omdat de reis voor deze jonge dieren zo ontzettend zwaar is overlijden er regelmatig puppy’s door stress, honger en/of uitputting. Eenmaal in Nederland wordt er geknoeid met paspoorten en entingen om ze vervolgens te kunnen verkopen als in Nederland geboren hondjes aan vaak nietsvermoedende baasjes met alle ellende van dien.

Ondertussen verblijven de moederhonden in kleine, vieze kooien, op de farms en moeten nestje na nestje werpen. Wanneer de ‘productie’ stagneert of om wat voor reden niet langer voldoet, worden ze zonder pardon afgemaakt en dat gebeurt alles behalve humaan. Berichtgeving uit België laat ook alarmerende signalen horen over uitgevoerde keizersneden, zonder verdoving. De handelaren zijn meedogenloos. Zij willen geld verdienen, al het andere is compleet niet relevant en dat dieren lijden oninteressant.

Niet de eerste keer
Het is overigens niet de eerste keer dat deze praktijken onder de aandacht worden gebracht. Juni vorig jaar werd al duidelijk dat de malafide hondenhandel in Nederland en België (en de rest van Europa) floreert als nooit tevoren, omdat de vraag naar puppy’s blijft stijgen. Advertenties op onder andere Markplaats.nl beweren dat de pups ‘liefdevol’ of ‘in een huiselijke omgeving’ zijn grootgebracht. De waarheid is er één die het daglicht vaak niet verdraagt. De diertjes komen van massale fokkerijen in Polen, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Valse papieren wissen al die sporen uit en eventuele ziekten of gebreken worden natuurlijk verzwegen.

Sinds 1 april 2013 is het verplicht dat alle ‘nieuwe’ honden in Nederland, dus honden geboren of ingevoerd na die datum, worden gechipt en geregistreerd. Ruim een jaar na dato en in het licht van de toenemende illegale hondenhandel is de vraag hoe goed deze regelgeving überhaupt wordt nageleefd en hoe de controle daarop verloopt. Onderzoek laat zien dat het met de open grenzen binnen Europa kinderlijk eenvoudig is om pups te voorzien van een microchip en een (vals) EU-paspoort. De wetgeving inzake hondenhandel is in Nederland op bepaalde punten zwakker dan bijvoorbeeld in Duitsland en zelfs België. Nederland speelt dan ook een sleutelrol in de distributie van de dieren. Oost-Europese hondenpaspoorten worden weggegooid en vervangen door Nederlandse, waardoor de honden zo verkocht kunnen worden. Per jaar gaat het om honderdduizend hondjes die via dit illegale circuit op de markt terechtkomen.

Directeur van de Hondenbescherming Ineke van Herwijnen:

“De puppy’s worden voor gemiddeld tweehonderd euro verkocht, dus dat is een enorme winst voor handelaren en broodfokkers.”

Volgens Herwijnen concentreert de handel zich in Limburgse en Noord-Brabantse grensgebieden. Sinds het afschaffen van de grenscontroles is er geen enkel toezicht meer op de import en hebben handelaren vrij spel.

Ronald Penris van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID):

“Ik neem aan dat die busjes uit het Oostblok nog steeds komen. Maar wij hebben de mankracht niet om de grens constant te bewaken.”

NVWA
De NVWA is dé verantwoordelijke instantie met betrekking tot het aanpakken van de malafide hondenhandel. Omdat het een groot en grensoverschrijdend probleem is en was, werd de samenwerking gezocht met de dierenpolitie vanuit het expertisecentrum dierenwelzijn (EDW) van het NVWA.  Zo werden eind vorig jaar nog succesvol drie mannen aangehouden verdacht van illegale hondenhandel. Er werden bij hen tien puppy’s aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden illegale medicijnen en valse paspoorten aangetroffen.

Inmiddels is dat EDW opgeheven. Zag het er vorig jaar uit alsof er voortvarend te werk zou worden gegaan, nu is het weer terug bij af.

Dierenpolitie
Vanuit de dierenpolitie klinken ondertussen ook verontrustende berichten want daar wordt het takenpakket alleen maar verder uitgekleed.

Daarbij is de educatie voor ‘dierenpolitie’ 10 opleidingsdagen. Dan wordt vooral ingegaan op hoe de wet in elkaar zit en wat de bevoegdheden zijn van de dierenpolitie. Heel belangrijk natuurlijk maar educatie over dieren en dierenwelzijn zelf is er nauwelijks.

Dit alles overigens terwijl meldingen met betrekking tot dierenleed gigantisch zijn toegenomen.

Wetgeving
Dan de wetgeving. Ook daar zou veel meer slagkracht achter moeten. In de praktijk komt het vaak voor dat mensen niet strafrechtelijk vervolgd worden en er dus ook geen houdverbod op gelegd kan worden. Een houdverbod is namelijk geen zelfstandige maatregel en kan niet zonder strafrechtelijke vervolging worden opgelegd. Zo is de handel natuurlijk snel weer hervat.

Er zou dus om te beginnen een wetswijziging moeten komen dat een houdverbod als zelfstandige maatregel invoert. Dat zal niet alleen de handel doen stoppen maar ook dierenwelzijn in het algemeen verbeteren. Daarbij is het een enorme kostenbesparing.

Het steeds maar weer in beslag- of in bewaring nemen van dieren is een enorme kostenpost. Tevens zetten deze acties weinig zoden aan de dijk, mensen van wie dieren in beslag zijn genomen nemen daarna gewoon weer nieuwe dieren.

Een zogenaamde educatieve maatregel is verder ook niet vastgelegd in de wet. Zo worden mensen die zijn veroordeeld voor drankmisbruik in het verkeer een celstraf of boete opgelegd, maar wat ook kan is dat zij een cursus gaan doen die ze zelf betalen. Dit om nooit meer in herhaling te vervallen. Dat zou voor zaken met betrekking tot dierenleed ook mogelijk moeten worden.

Faciliteren van handel
Tot slot zouden sites als Marktplaats.nl het handelen in dieren aan banden moeten leggen. Ook bij de redactie van Piepvandaag.nl krijgen we regelmatig mails van mensen die een hondje hebben gekocht via Marktplaats.nl dat uiteindelijk doodziek blijkt te zijn.

Wat te denken van deze getuigenverklaring:

“Wij hadden totaal geen ervaring met het kopen van een pup. Toen we zagen dat deze man al jaren actief was op Marktplaats, vertrouwden we hem. Nu zitten we met een ziek hondje uit Hongarije, met onder andere oogontsteking, longontsteking, hoge koorts en vernauwde luchtwegen. Hij is ernstig afgezwakt door alle nare medische behandelingen. Achteraf sla je jezelf voor je kop.”

Het zijn verhalen als deze die duidelijk maken wat een verdriet en leed deze harteloze handelaren aanrichten. Het is hoog tijd dat daar iets aan wordt gedaan. Tot die tijd is denk ik het beste advies… Koop niet zomaar een puppy via Marktplaats.nl of Facebook. Geef deze handelaren geen markt, hoe hard dat ook klinkt! Ga langs bij een asiel, daar zitten duizenden lieve honden met smart te wachten op een tweede kans.

©PiepVandaag.nl