Vanaf 1 april geldt een verplichte identificatie- en registratieplicht (I&R) voor honden. Alle pups moeten binnen 7 weken na de geboorte worden gechipt en binnen 8 weken geregistreerd bij een databank die door het ministerie van Economische Zaken is aangewezen. Deze plicht geldt ook voor geïmporteerde honden: zij moeten binnen twee weken na aankomst in Nederland worden geregistreerd.

Chip -en registratieplicht honden
Foto: Brendahawk via Compfight cc

Deze I&R-plicht is een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen en aanpakken van de malafide en illegale hondenhandel, daarom juicht de Dierenbescherming deze maatregel toe. Ook kunnen baasjes van weggelopen honden dankzij de chip sneller worden getraceerd.

‘Met het verplicht registreren zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van dierenwelzijn van gezelschapsdieren,’ aldus Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken.

Voortaan moeten hondenfokkers de chip door een dierenarts of chipper bij het dier laten inbrengen en de eerste registratie doen. Daarna vraagt de koper om het bewijs van de chipregistratie en laat na aankoop van de hond het identificatienummer binnen twee weken met de eigen adresgegevens registreren. Zijn er wijzigingen, dan is de hondeneigenaar verplicht deze door te geven.

Voor katten geldt geen chipplicht: dit voorstel werd eerder dit jaar door de Tweede Kamer afgewezen.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde