Aankomend weekend is weer het jaarlijkse Egelweekend. Zoogdiervereniging, Egelwerkgroep, Jaarrond Tuintelling en OERRR roepen iedereen op om 25 en 26 september egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit je eigen achtertuin. Met groeiende steden en dorpen worden tuinen voor egels steeds belangrijker. Waar komen ze voor en waar worden ze juist niet (meer) gemeld?

Egel gezien? Geef het door tijdens het Egelweekend
Egelweekend: iedere egel telt | Foto: publiek domein

De eerste landelijke egeltelling vond 13 jaar geleden plaats. In de loop der jaren is de Egeltelling een terugkerend evenement geworden en zijn er veel interessante data verzameld over de verspreiding van egels in ons land. Vorig jaar werden er 2461 egels doorgegeven, we zijn erg benieuwd naar de resultaten van 2021!

Hoe gaat het met de egel?

Uit tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt dat de egelpopulatie sinds 1994 met 67 procent is afgenomen. Sommige jaren neemt de egelpopulatie iets toe, maar over het geheel is een afname te zien. Verstedelijking, het verdwijnen van natuurlijk leefgebied en de druk van roofdieren in natuurgebieden spelen daar een rol in en ook droge zomers kunnen in sommige jaren hebben gezorgd voor een minder succesvolle voortplanting. Om te kunnen zien hoe het nu met de egelpopulatie gaat, is het van belang om alle egelwaarnemingen door te geven.

Egel eet kattenvoer | Foto: publiek domein

Een tuintelling levert zeer waardevolle informatie op. Boswachter Ruben Vermeer van OERRR:

“Voor mij is de egel de soort die bewijst dat je gave natuur ook gewoon in je achtertuin kunt vinden. Egels vinden weelderig begroeide tuinen een fijn thuis. Dat geeft ons allemaal een verantwoordelijkheid, want de egel is een wettelijk beschermde diersoort in Nederland. Zie je geen egels in je tuin? Kijk dan eens of egels er wel kunnen komen en of er wel voldoende schuilplekken voor ze zijn.”
.

De egel in Nederland in de periode 1994-2020 | Bron: Zoogdiervereniging en CBS

Levend en dood

Tijdens het Egelweekend gaat het om alle egels die dit jaar zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn, mits je deze waarnemingen niet al eerder hebt doorgegeven. Zowel egels in als buiten de tuin tellen mee. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels of egelsporen (poep), maar ook dode egels kunnen worden gemeld. Verkeersslachtoffers spelen helaas een belangrijke rol in egelonderzoek. Niet alleen kan de aanwezigheid van de soort worden vastgesteld, ook kunnen de knelpunten voor egels in kaart worden gebracht.
.

Robotgrasmaaiers levensgevaarlijk voor egels

Geen egels in de tuin?

Ook wanneer je geen egel (meer) in de tuin hebt is dit waardevolle informatie om door te geven, geef dan het aantal nul door. Egels zijn vooral goed te zien als het donker is, dan gaan ze op zoek naar voedsel. Mocht je een egel zien, zorg dan uiteraard dat je het dier niet verstoort. Alle ingevoerde tellingen gaan mee in het overzicht van de resultaten. Wil je een egel doorgeven die je buiten je tuin hebt waargenomen, bijvoorbeeld langs de weg of in een park? Dat kan via telmee.nl of waarneming.nl.
.

Egels in de tuin: tips

Help egels de zomer door

Egelsnelweg

OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, gaat dit jaar de barricades op voor de egel. Met het egelstrijdpakket kunnen kinderen bijvoorbeeld een egelsnelweg maken in hun buurt. Het egelstrijdpakket is gratis aan te vragen op de website van OERRR. Boswachter Ruben Vermeer:

“Het leefgebied van de egel bestaat vaak uit meerdere tuinen of aangrenzende parkjes. Om aan voedsel te komen moet de egel aan de wandel. In ons dichtbevolkte landje moet je dan al snel een drukke straat oversteken met verkeer. Hier gaat het vaak mis; veel egels overleven dit niet omdat zij zich oprollen bij gevaar in plaats van vluchten. Daarom is het niet alleen belangrijk dat we onze tuinen egelvriendelijk inrichten, maar ook dat we ze goed met elkaar verbinden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat egels niet voorgoed uit onze tuinen verdwijnen!”

Vilmar Dijkstra filmde deze egel met jongen in zijn eigen tuin:
.

Telling Egelweekend doorgeven

De egel(s) in jouw tuin kan je doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Meer informatie over egels vind je op de website van de Egelwerkgroep. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via telmee.nl en waarneming.nl. Geen account? Dan kun je je waarneming ook hier doorgeven.

Bron:

Maak je tuin lenteklaar voor egels

Dode egels tellen voor egelonderzoek