Met wat voorlopig de laatste tropische dag lijkt werd gisteren, 7 augustus 2018, de afspraak uit het hitteprotocol dat diertransporten vanaf 35 graden buitentemperatuur niet meer plaatsvinden gewoon genegeerd. 1037 Against Animal Cruelty filmde kippentransporten in de volle zon bij pluimveeslachterij Esbro in Wehl, en op een parkeerplaats bij een tankstation. Buiten was het 35 graden, of zelfs nog warmer.

hitteprotocol
Kippen benauwd wachtend in de hitte bij Wehl – 7 augustus 2018 | Foto: screenshot video 1037 Against Animal Cruelty

Hoewel de pluimveesector niet aangesloten is bij het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen‘, zijn wel alle betrokken partijen het erover eens dat het transport van dieren boven de 35 graden dierenmishandeling is. De NVWA heeft beloofd daarop toe te zien, maar zei onlangs niet te weten of er op het hitteprotocol wel te handhaven valt, omdat twijfel gezaaid is of er sprake is van wetgeving of zomaar wat afspraken. Dat er zonder het hitteprotocol voldoende punten in de Wet dieren staan en in de Transportverordening zijn opgenomen om alsnog te handhaven lijkt niet door te dringen. Lees hierover ook Karen’s blog: NVWA werkt willens en wetens mee aan misdrijven.

In de volle zon

Onderstaande beelden werden gisteren gefilmd door de mensen van 1037 Against Animal Cruelty. De aangevoerde kippen staan in de volle zon te wachten op de slacht:
.

.

.
Op onderstaande beelden is duidelijk te zien hoe benauwd de kippen het hebben:
.

 

.
Op de A16 bij de grensovergang Hazeldonk werden door de politie eerder deze week in een vrachtwagen met pluimvee dode jonge kalkoenen aangetroffen. De dieren waren gestorven aan hittestress.

Misdrijven

Karen Soeters van Animals Today in haar blog over de houding van de NVWA tijdens de afgelopen hitteperiode:

“Het is echt weer van de zotte dat zelfs met een uitleg opgesteld door de hele sector, nu door de NVWA wordt aangegeven dat deze feitelijk niets zou voorstellen en ook niet te handhaven is. Het is ongelooflijk dat koste wat het kost transporteurs de hand boven het hoofd wordt gehouden en deze transporteurs met medewerking van de overheid de dieren maar kan blijven mishandelen.

Mishandelen hoor ik je vragen? Ja, mishandelen! Wet dieren stelt in art 2.1 dat het verboden is, om ‘zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen’.

Nu heeft – nogmaals – de hele sector aangegeven dat vervoer boven de 35 graden dus echt niet kan, dat dan het welzijn dusdanig aangetast wordt dat vervoer niet meer verantwoord is. Met andere woorden: wordt er wel vervoerd dan is er dus sprake van het benadelen van het welzijn van de dieren zonder redelijk doel. Een overtreding hiervan is trouwens een misdrijf.

Ik durf hier met droge ogen te stellen dat de NVWA willens en wetens meewerkt aan het plegen van misdrijven.”

Ook de Dierenbescherming heeft aangegeven dat het hitteprotocol niet werkt. En zo is er weer een afspraak waarbij de slager zijn eigen vlees keurt door de mand gevallen als onwerkbaar en mogelijk zelfs als zoethoudertje.
.

Dierenbescherming: “Hitteprotocol schiet te kort”

Kamervragen

De NVWA kondigde onlangs aan veetransporten meer te gaan controleren door de hoge temperaturen, waarbij gelet wordt op de temperatuur in de veewagens, goede ventilatie, de watervoorziening en het aantal dieren dat wordt vervoerd. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelde over de naleving Kamervragen aan de minister van LNV:

“Kunt u helder uiteenzetten welke mogelijkheden de NVWA heeft om op te treden en maatregelen te treffen wanneer zij dieren aantreffen die lijden door hittestress? Wat zijn de ervaringen van de inspecteurs met de wettelijke mogelijkheden, kunnen zij daadwerkelijk handhaven of betreft het open normen die het in de praktijk lastig maken om op te treden?”

Het mag duidelijk zijn dat het slot van de bovenstaande vraag inmiddels door de praktijk is bevestigd: het hitteprotocol kent nauwelijks regie, het wordt slecht nageleefd en er wordt niet op gehandhaafd, omdat ‘het geen wetgeving is’. Maar dat het gewoon mogelijk is om vanuit de bestaande wet te handhaven lijkt de NVWA opeens vergeten te zijn. Het hitteprotocol wordt niet nageleefd en juist gebruikt als uitvlucht om niets te hoeven doen wanneer het 35 graden is. Of warmer.

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.