Een inspecteur roodvleesketen van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit meldt via een tweet dat de NVWA ‘veel aandacht heeft voor transport en hitte’. Vervolgens wordt in hetzelfde bericht voor alle duidelijkheid nog aangegeven dat ‘controles worden uitgevoerd door vervoersteams’ en dat deze teams ‘handhaven op wetgeving o.a. op 1/2005 en Wet dieren’. Controles vinden ‘risicogericht plaats, waaronder bij meldingen’.

NVWA
Oververhitte varkens | Foto (illustratief): © Duitse politie

Zo op het eerste gezicht lijkt het allemaal erg goed en daadkrachtig wat er in deze tijd van extreme hitte door de NVWA wordt gedaan. Maar het venijn zit hem ook nu weer in de staart: controles vinden ‘risicogericht plaats, waaronder meldingen’.

Wat houdt dit feitelijk voor de dieren in? Zeker omdat in een volgend bericht door dezelfde NVWA weer aangegeven wordt dat, ik citeer: ‘…temperatuur maakt niet uit, NVWA kijkt naar de dieren’ en ‘…rijden boven de 35 graden kan wel als het in de wagen geconditioneerd is’. Maar daar kom ik op eind van deze blog op terug, want dit laatste is zo ongelooflijk stupide en zo kenmerkend voor de onkunde van de NVWA.

Kans op het plaatsvinden van een overtreding
Laten we beginnen met wat ‘risicogericht handhaven’ eigenlijk zou moeten inhouden. Risico wordt bepaald door de kans dat er een overtreding plaats gaat vinden vermenigvuldigt met de impact die deze overtreding vervolgens op het dier heeft.

De hele sector, en dat is op zichzelf al heel bijzonder, is het erover eens dat het rijden met dieren boven de 35 graden niet kan. Dat dan echt het welzijn van de dieren in het geding is. Ik citeer uit het hitteprotocol dat door iedereen is ondertekend:

“De uiterste temperatuur van 35 graden Celsius wordt door alle betrokkenen gezien als te extreem om op diervriendelijke manier transport te kunnen realiseren. Er mogen dan in Nederland geen dieren vervoerd worden, ongeacht of het kort of lang transport betreft.”

Met andere woorden: Op het moment dat de temperatuur dus boven de 35 graden uitkomt, wordt het welzijn van de dieren dusdanig aangetast dat dit niet meer kan worden geaccepteerd. Iedereen is het daar dus (terecht) over eens.

De kans dat er gereden wordt met dieren boven de 35 graden Celcius op het moment dat de buitentemperatuur boven de 35 graden uitkomt, is toch echt 100 procent. Misschien dat de NVWA nog iets probeert te verzinnen dat in een bepaald geval dit weer niet geldt, maar ik mag hopen dat zelfs zij niet zo stom zijn om hier een andere uitleg aan te geven. Ik heb het hier over echt de uiterste grens. Het protocol (Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen) heeft het verder ook nog over 27 graden en wat er dan allemaal moet gebeuren maar 35 graden is de grens. Daarboven gewoon niet rijden!

VION
Varken in ademnood door de hitte | Foto (illustratief): screenshot video Varkens in Nood/YouTube

Impact van de overtreding
De impact van te hoge temperatuur op het welzijn van de dieren is enorm. Er zijn al genoeg voorbeelden wat een hete auto doet met achtergelaten dieren (en kinderen). En ja, misschien is dit een verrassing voor de NVWA, maar varkens zijn ook dieren. Sterker nog, het zijn zoogdieren die erg gevoelig zijn voor oververhitting, net zoals andere zoogdieren, waaronder mensen.

Wat is dus vervolgens het risico? Met een kans van 100 procent en een erg grote impact op het welzijn, mag echt wel geconcludeerd worden dat het risico erop gigantisch groot is, zeg maar rustig: 100 op een schaal van 1 tot 100.

Dus dan zou de logische conclusie zijn: pak elke transporteur aan die rijdt op het moment dat de buitentemperatuur 35 graden is.

‘Maar het hitteprotocol is geen wetgeving dus daar kan niet op worden gehandhaafd.’

Wat een onzin. Is dit wetgeving? Nee, natuurlijk is dit geen wetgeving omdat onze wetgeving is opgesteld met open normen. Kan er daarom dan niet op worden gehandhaafd? Natuurlijk wel, maar dan als uitleg van de geldende welzijnsregels, te weten de Wet dieren en de Transportverordening 1/2005. Juist de regels waarvan de NVWA aangeeft dat zij deze zouden handhaven.

We handhaven op andere terreinen wel continu op deze manier. Altijd stellen we dat een bepaald wetsartikel is overtreden om die en die reden. De dieselautofabrikanten zijn echt niet aangepakt omdat ze sjoemeldiesels hebben geproduceerd, maar omdat ze bepaalde milieuregels hebben overtreden. Nergens in de milieuwetgeving staat dat het produceren van sjoemeldiesels niet is toegestaan. Natuurlijk niet. Kan er daarom dan niet op worden gehandhaafd: natuurlijk wel, en dat is ook gedaan.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Het is echt weer van de zotte dat zelfs met een uitleg opgesteld door de hele sector, nu door de NVWA wordt aangegeven dat deze feitelijk niets zou voorstellen en ook niet te handhaven is. Het is ongelooflijk dat koste wat het kost transporteurs de hand boven het hoofd wordt gehouden en deze transporteurs met medewerking van de overheid de dieren maar kan blijven mishandelen.

Mishandelen hoor ik je vragen? Ja, mishandelen! Wet dieren stelt in art 2.1 dat het verboden is, om ‘zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen’.

Nu heeft – nogmaals – de hele sector aangegeven dat vervoer boven de 35 graden dus echt niet kan, dat dan het welzijn dusdanig aangetast wordt dat vervoer niet meer verantwoord is.  Met andere woorden: wordt er wel vervoerd dan is er dus sprake van het benadelen van het welzijn van de dieren zonder redelijk doel. Een overtreding hiervan is trouwens een misdrijf.

Ik durf hier met droge ogen te stellen dat de NVWA willens en wetens meewerkt aan het plegen van misdrijven.

NVWA
Kalvertransport | Foto (illustratief): Eyes on Animals

En nu nog even over het geconditioneerd vervoeren. Geconditioneerd vervoer is heel iets anders dan vervoer met airco. Geconditioneerd vervoer houdt niets meer in dan dat er ventilatoren aanwezig zijn die meer of minder hard kunnen draaien en meer of minder wind de wagen in kunnen blazen. Laat ik jullie nu eens een geheimpje verklappen: op het moment dat de buitentemperatuur 35 graden is, kan ik jullie verzekeren dat de lucht die de wagen instroomt echt geen 15 graden is maar gewoon ook 35 graden. Met geen mogelijkheid kan er koude lucht de wagen inkomen, dus de binnentemperatuur is per definitie altijd minimaal 35 graden. En door de met dieren uitpuilende wagens zal deze binnentemperatuur alleen nog maar verder oplopen.

Ik kan jullie ook verzekeren dat het aantal wagens die wel airco hebben zeer beperkt is en deze al helemaal niet gebruikt worden voor korte transporten. Alleen al vanwege het feit dat deze gewoon veel te duur zijn. De wagens met airco worden alleen ingezet voor kostbare ritten. En dat zijn transporten met slachtvee zeker niet, een dood dier meer of minder maakt helaas voor deze sector echt niet uit.

Maar natuurlijk zal dit worden tegengesproken. De waarheid is hard, vooral voor de dieren.

Echt, ik vind het ongelooflijk dat dit maar blijft voortduren. En ja, een ministerie zal wel weer met de sector om tafel gaan zitten en gaan bespreken wat er allemaal beter moet. Ze zullen de sector wel weer de kans geven om het één en ander aan te passen, te verbeteren, etc… Pappen en nathouden.

Zo gaan we in Nederland met onze dieren om, en degenen die het welzijn van deze arme dieren zouden moeten waarborgen, blijven maar heulen met de vijand en proberen de argeloze burger via mooie tweets zand in de ogen te strooien. Ik hoop dat het onkunde is van deze twitteraar, maar ik betwijfel het ten zeerste.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters